Ivan Radević


Ivan Radević
Šifra: 900201
Prezime i ime: Ivan Radević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Ekonomija firme4x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
2 EKONOMIJA FIRME2x4
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
2 OSNOVE MENADŽMENTA2x4
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Menadžment2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Menadžment
8 Menadžment malih i srednjih preduzeća2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Menadžment
8 Razvoj organizacije1x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
1 Ekonomija firme2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
1 Ekonomija firme2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
1 Ekonomija firme2x2S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
1 EKONOMIJA FIRME2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
2 Osnove menadžmenta2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
2 Osnove menadžmenta2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
2 Osnove menadžmenta2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
2 Osnovi menadžmenta2x2S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment
5 Menadžment malih i srednjih preduzeća2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Menadžment
5 Menadžment malim i srednjim preduzećima2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije