Anđela Mijanović

mr Anđela Mijanović

saradnik u nastavi dr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne9STATISTIKA2 x 12 x 20 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
FFPEDAGOGIJAOsnovne4Statistika u pedagogiji0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA2 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5TEORIJA VJEROVATNOĆE0 x 02 x 10 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne1MATEMATIKA2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2LANCI MARKOVA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke6LANCI MARKOVA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7STATISTIKA U FARMACIJI0 x 01 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1STATISTIKA U SOCIOLOGIJI0 x 02 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne1Osnovi statistike0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster1SLUČAJNI PROCESI0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster2TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI3 x 11 x 10 x 0
FFPREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJEMaster1Statistička analiza2 x 12 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAMaster1Statističke metode0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2023SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Andjela Mijanović, Božidar V. Popović, Viktor WitkovskýA numerical inversion of the bivariate characteristic functionAPPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidar V. Popović, Anđela Mijanović & Viktor Witkovský Computing the exact distribution of a linear combination of generalized logistic random variables and its applicationsJournal of Statistical Computation and Simulation 
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božidar V.Popović, AndjelaMijanović, Ali İ.GençOn linear combination of generalized logistic random variables with an application to financial returnsApplied Mathematics and Computation

Obavjestenja iz nastave

Animalna proizvodnja-Statistika

drugo predavanje 21/22

Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati kolokvijuma

Matematika i računarske nauke-Statistika

Rezultati kolokvijuma

Matematika i računarske nauke-Statistika

Termin kolokvijuma

Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Termin kolokvijuma

Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Casovi vjezbi

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Matematika

Rezultati popravnog završnog ispita

Biljna proizvodnja-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Animalna proizvodnja-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Matematika

Termin popravnog završnog ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika I

Konačne ocjene