Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXIX SJEDNICA V SAZIVA SENATA

 

XXIX sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za petak, 24. novembar 2017 godine, sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje mišljenja o programu kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2017-2020. godina 
 - Dopis Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora rektora UCG [download]
 - Program razvoja Univerziteta Crne Gore kandidata za rektora UCG za mandatni period 2017-2020. godina [download]
 - Prijava kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore sa dokazima [download]
 - Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja o programima kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore [download]