Projekti


Program/Poziv (Vrsta projekta) Naslov Naziv
Akronim (Oznaka)
Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
600 TEMPUS Kursevi za obuku javnih službi za održivi razvoj infrastrukture u zemljama Zapadnog Balkana. SD TRAINMF01.01.2012-31.12.2015
599 Ministarstvo nauke CG PROJEKAT VIŠEFUNKCIONALNOG SERVISNOG ROBOTA „MNE-ROBECO MNE-ROBECOMF01.01.2012-31.12.2016
598 Ministarstvo nauke CG Anliza uticaja inovacija i inovativnosti na poboljšavanje performansi poslovnih procesa INOV-PPPMF01.01.2014-31.12.2015
597 Bilaterala Mehatroničke konponente u mehatroničkim sistemima - razvoj i primjena senzora MF01.01.2014-31.12.2015
596 Ministarstvo nauke CG Istraživanje prelaznih procesa u aeromehaničkim i hidrauličkim sistemima MF01.01.2014-31.12.2016
595 Ministarstvo nauke - Bilateralni Optimizacija ventilacije tunela drumskog saobraćaja OVTDSMF01.01.2014-31.12.2016
594 Ministarstvo nauke - Bilateralni Modeliranje industrijskih procesa ocvrscivanja pod uticajem elektromagnetnog polja MF01.01.2014-31.12.2016
593 HERD Programi u visokom obrazovanju, istraživanju i razvoju na zapadnom Balkanu - sektor Energetike HERDMF01.01.2014-31.12.2017
592 TEMPUS Poboljšanje partnerstva sa preduzećima povećanjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u VBC-u EQIWBCMF01.01.2014-31.12.2017
591 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM)MF01.01.2015-31.12.2016
590 Ministarstvo nauke CG Istraživanje uticaja turbulentnog vihornog strujanja na energetske parametre aksijalnih ventilatora primjenom savremenih mjernih tehnika MF01.01.2016-31.12.2017
589 Ministarstvo nauke CG Razvoj modela za poboljšavanje performansi poslovnih procesa primjenom benčmarkinga na primjeru inovativnosti MF01.01.2016-31.12.2017
588 Bilaterala Uporedna mjerenja turbulentnog vihornog mlaza iza aksijalnog ventilatora LDA I Hot-wire metodama LDA i Hot-wire mjerenjaMF01.01.2016-31.12.2017
587 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija Elektrolučno TIG i plazma zavarivanje visoko legiranih austenitnih Cr-Ni i nisko legiranih čelika perlitne klase primjenom aktivirajućih topitelja MF01.01.2016-31.12.2017
586 Erasmus+ Integracija i validacija praktičnih preduzetničkih kompetencija u inženjerskim i ICT studijama REBUSMF01.01.2016-31.12.2019
585 Ministarstvo nauke CG CEEPUS: Razmjena znanja i iskustva iz oblasti CFD (CIII-RS-1012-02-1617). MF01.01.2016-31.12.2020
584 COSME Evropska preduzetnička mreža EEN (EIICM)MF01.01.2017-31.12.2018
583 COST CA COST Akcija CA16116 „Nosni roboti za povećanje, pomoć ili zamenu ljudskih motornih funkcija“ CA16116MF01.01.2017-31.12.2021
577 Ministarstvo nauke CG Crnogorski nosivi roboti MWRMF10.08.2020-10.08.2020
576 Bilaterala Istraživanjе i razvоj pоbоljšanih mjеra zaštitе hidrоеnеrgеtskih pоstrоjеnja pri prеlaznim prоcеsima u cilju pоvеćanja njihоvе pоuzdanоsti i еnеrgеtskе еfikasnоsti Mjere zaštite hidroenergetskih postrojenja pri prelaznim procesimaMF10.08.2020-10.08.2020
575 Ministarstvo nauke CG Kontekstualni adaptivni ekspertni sistemi za prevenciju rizika transportnih i rudarskih mašina (HAMRIKS) HAMRIKSMF01.01.2019-31.12.2021
574 Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Kina Integrisani sistem vrtložnih struja za određivanje integriteta cjevovoda i karakterizaciju materijala MF01.01.2019-31.12.2021
573 Erasmus+ Obnavljanje veza univerziteta i preduzeća u cilju unapređenja regionalnih inovativnih i preduzetničkih aktivnosti KnowHubMF01.01.2019-31.12.2022
572 Erasmus+ D KOLN04 br. 2020-1-DE01-KA107-005650 D KOLN04MF01.01.2020-31.12.2023
571 EUREKA Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih biosenzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije. MTF01.01.2020-31.12.2023
570 Ministarstvo nauke CG Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije BIOUGALJMTF01.01.2020-31.12.2022
569 Ministarstvo nauke CG Materijali za skladištenje energije MTF01.01.2019-31.12.2019
568 Ministarstvo nauke CG Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije EKAMABMTF01.01.2019-31.12.2021
567 EUREKA Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje Cast BallsMTF01.01.2019-31.12.2022
566 Ministarstvo nauke CG "Razvoj visokočvrstih Al legura ojačanih kvazikristalima High Strength Al AlloysMTF01.01.2012-31.12.2013
565 EIT- Europena Institute of Innovation and Technology Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope RIS-RESTOREMTF01.01.2020-31.12.2023
564 Horizont 2020 Novi model cirkularne ekonomije i biznisa u održivoj urbanoj gradnji CINDERELAMTF01.01.2017-31.12.2022
563 Ministarstvo nauke CG Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada PEKOMTF01.01.2020-31.12.2021
562 Bilaterala Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih karakteristika visokolegiranih alatnih čelika TSMVACMTF01.01.2016-31.12.2018
561 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Ljubljanom 2019-2022 FIL01.01.2019-31.12.2022
560 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Univerzitetom u Poznanju 2018-2020 FIL01.01.2018-31.12.2020
559 Bilaterala Siromaštvo i socijalna pravda kroz prizmu književnosti za djecu FIL
558 Bilaterala Na tragu prostora sjećanja: književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FIL
557 Bilaterala Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore FIL
556 Ministarstvo nauke CG Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. RVBJUG FIL
555 Ministarstvo nauke CG Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME) FIL
554 Ministarstvo nauke CG Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene PKKINLCG FIL
553 Ministarstvo nauke CG Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja FIL
552 Ministarstvo kulture CG Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva FIL01.03.2017-31.12.2017
551 AUF Podrška organizacije naučnih skupova konvencije o projektu - 2018 Agencija frankofonih univerziteta - AUF AUFFIL15.05.2018-31.12.2018
550 Erasmus+ Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori (REFLAME) REFLAMEFIL01.01.2019-31.12.2022
549 HERD Inicijativa za razvoj održive pomorske kompetencije u Crnoj Gori Herd MaritimeFIL27.11.2014-27.11.2015
548 Ministarstvo nauke CG Kulturna identifikacija Crne Gore i brendiranje nacije - odnos nacionalnog, evropskog i globalnog FF01.01.2012-31.12.2014
547 Ministarstvo nauke CG Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (Crna Gora – Rusija 1990-2012) FF01.04.2012-11.11.2014
546 Ministarstvo nauke CG Efekti reformskih promjena predškolskog vaspitno-obrazovnog konteksta u Crnoj Gori FF01.04.2012-11.11.2014
545 Tempus Osnivanje magistarskih studija inkluzivnog obrazovanja FOSFIMFF15.10.2012-15.10.2015
544 TEMPUS Razvoj pristupa ishodima učenja - put ka boljoj usporedivosti, priznavanju i zapošljivosti na tržištu rada “ DEVCOREFF01.01.2014-31.12.2016
543 Erasmus+ Evolucija akademskog obrazovanja zapadnog Balkana i profesionalna održiva obuka za infrastrukturu prostornih podataka BESTSDIFF01.01.2016-31.12.2019
542 Erasmus+ Nastavi da se usavršavaš! KEYFF01.01.2019-31.12.2022
541 Exchanges and mobility in sport (EMS) Unapređenje veština sportskih administratora putem međunarodne mobilnosti učenja S2A Sport MobilitySPORT01.01.2020-31.07.2021
540 Erasmus+ Evropski sistem za praćenje fitnesa). Erasmus Sport EUFITMOSSPORT01.01.2020-31.12.2023
539 Bilaterala Neaktivan životni stil i rizično ponašanje dece i mladih LSCYSPORT31.07.2018-31.07.2020
538 Bilaterala Inicijativa za nadzor gojaznosti djece u uzrastu od 6 do 9 godina u Crnoj Gori i Sloveniji COSI-2ESPORT01.01.2019-31.12.2020
537 Ministarstvo nauke CG Uticaj fizičke aktivnosti na socijalnu uključenost starijih ljudi EPA-SIOPSPORT01.01.2018-01.01.2018
536 Ministarstvo nauke CG Crnogorska platforma za inovacije u sportu MPISSPORT01.05.2020-01.05.2020
535 AUF Ulaganje studentskih zajednica u borbu protiv COVID-19: Valorizacija doprinosa tri univerziteta - Društveni uticaj neposredan COVINVESTSPORT01.06.2020-31.08.2020
534 Evropsko društveno istraživanje u Crnoj Gori N/AFPN01.01.2018-31.12.2020
533 Bilaterala Analiza ponašanja I djelovanja političkih partija i partijskih kandidata CG-AustrijaFPN01.01.2017-31.12.2019
532 Bilaterala Evropeizacija civilnog društva u Crnoj Gori i Sloveniji ECD_CG-SLOFPN01.03.2016-31.12.2020
531 COST COST akcija - Profesionalizacija i društveni uticaj evropskih društvenih nauka CA15207FPN01.03.2016-31.12.2016
530 Bilaterala Identitetska politika i demokratizacija u Austriji i Crnoj Gori N/AFPN01.09.2013-31.07.2014
529 COST COST akcija - Istinski evropski glasač IS0806FPN05.01.2009-05.01.2014
528 TEMPUS Ljudska prava u srcu visokog obrazovanja HEARTFPN16.09.2011-01.10.2015
527 Bilaterala Exit poll za Parlamentarne izbore 2012. godine N/AFPN01.10.2012-01.11.2012
526 Bilaterala Istraživanje na temu kvaliteta policijskog i civilnog obrazovanja po pitanju evropskih integracija u Crnoj Gori POLICIJSKO I CIVILNO OBRAZOVANJEFPN01.07.2012-01.08.2012
525 Bilaterala Nasilje i zanemarivanje starih lica u Crnoj Gori NIZSLCGFPN22.09.2014-22.10.2014
524 TEMPUS Rastrukturiranje studijskog programa Arhitekture u integrisani petogodisnju master, u skladu sa standardima Evropske Unije RESARCHAF01.01.2012-31.12.2016
523 Ministarstvo održivog razvoja I turizma CG Uravljanje zemljišnom administracijom I menadžment LAMPAF01.01.2012-31.12.2012
522 Ministarstvo nauke CG Istraživanje utvrđenja crnogorskog primorja u cilju njihove revitalizacije IUCGPAF01.01.2012-31.12.2015
521 Ministarstvo kulture CG Stari grad Bar OCBAF01.01.2017-31.12.2017
520 Ministarstvo nauke CG Vernakularna arhitektura zapadne, srednje i južne Evrope - TRANSHUMANICA TRANSHUMANICAAF01.01.2016-31.12.2017
519 Ministarstvo kulture CG Izrada ICOMOS - Studije procjene uticaja na baštinu i Prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora (HIA ICOMOS-HIAAF01.01.2016-31.12.2017
518 TEMPUS Razvoj i poboljšanje energetske efikasnosti u zemljama Zapadnog Balkana DAPEEWBAF01.01.2013-31.12.2016
517 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Virtuelna stvarnost i 3D iskustva kako bi se poboljšala teritorijalna atraktivnost, pametno upravljanje kulturnom baštinom i turistički razvoj 3D-IMP-ACTAF03.04.2018-02.01.2021
516 IPA INTERREG ITA-ALB-CG Regionalni HUB za energetsku efikasnost REEHUBAF15.03.2018-13.09.2020
515 test2 ETF24.07.2020-24.07.2020
514 Istraživanje i razvoj novih tehnologija za inovativne usluge u održivoj logistici 4.0 PFKOTOR01.10.2020-01.07.2021
513 Inovativni sistemi za unapređenje carinske kontrole protiv prevare ISACCPFKOTOR01.07.2020-31.12.2021
512 Partnerstvo za promociju pomorske prekogranične strategije PORTS 4.0PFKOTOR01.07.2020-30.06.2021
511 Zaštita podvodnog nasljeđa kroz digitalizaciju i valorizaciju kao novi oblik turističke ponude WRECKS4ALLPFKOTOR01.07.2020-30.06.2022
510 Ostalo Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana BLUEWBCPFKOTOR15.01.2020-14.01.2023
509 7. Mobile Access Dental Clinic (MADE) - Interreg - IPA CBC program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. MADEMED01.04.2020-01.04.2022
508 Horizont 2020 Unravelling the common pathways and identification of patients at risk for dementia RECOGNISEDMED01.01.2020-01.01.2024
507 Multidisciplinarna dijagnostika – molekularna medicina MED01.11.2019-30.04.2020
506 4. Sekularni trendovi antropometrijskih karakteristika, kardiorespiratorne izdržljivosti i motoričkih sposobnosti dece i adolescenata kao osnov za planiranje i programiranje fizičke aktivnosti MED01.09.2019-01.09.2020
505 Nacionalni projekat Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATEMED01.04.2019-01.04.2020
504 2. Nestašice ljekova u Crnoj Gori kao dio kompleksnog globalnog problema-dinamika, uzroci i moguća rješenja (Drug-Short-Mont) Drug-Short-MontMED01.09.2018-01.09.2019
503 1. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) PH-ELIMMED01.09.2016-01.09.2020
502 Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima PFKOTOR01.08.2018-01.08.2021
501 Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore PFKOTOR01.01.2019-31.12.2020
500 Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici PROCHA-SMAPFKOTOR01.12.2018-01.12.2020
499 Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije SOOTVAR PFKOTOR01.01.2019-31.12.2020
498 Jedan pristup formiranju modela za vrednovanje praktične internetom podržane nastave EPEmod PFKOTOR01.01.2019-31.12.2020
497 TEMPUS Modernizacija i harmonizacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori i Albaniji MArED PFKOTOR15.12.2013-15.11.2017
496 IPA Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva PORTSPFKOTOR15.03.2018-14.12.2020
495 Ostalo Mobilnost studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja (KA107) ERASMUS 2019-1-HR01-KA107-060718 BTF01.08.2019-31.07.2021
494 Invazivni komarci roda Aedes AIM - COST Action CA17108BTF06.09.2018-05.09.2022
493 Ostalo Sprječavanje pojave vektorskih bolesti u oblasti Mediterana i Crnog mora kroz umrežavanje MediLabSecure 2 - DG-SANCO/EAHC and DEVCO/EuropeAid project (EU Health Programme and the EU Instrument for Stability)BTF07.01.2019-07.01.2022
492 Ostalo Razmjena znanja o upotrebi sterilisanih insekata i njima sličnih tehnika u cilju integrisanog upravljanja štetočinama i vektorima bolesti INT5155 - Joint FAO/IAEA BTF01.01.2016-13.11.2019
491 Ostalo Uspostavljanje programa genetske kontrole invazivnih komaraca roda Aedes RER5022-RTC - IAEABTF01.01.2016-01.01.2020
489 Horizont 2020 Istraživačke infrastrukture vezane za kontrolu bolesti izazvanih vektorima: kroz šemu poziva: „Studija izvodljivosti uvoza, otpuštanja na terenu i procjena efikasnosti sterilisanih mužjaka Aedes albopictus vrste u Crnoj Gori''. INFRAVEC 2 - HORIZON 2020 BTF11.12.2017-31.12.2019
487 Istraživanja i matematička analiza modela naprednih sistema kontrole bolesti koje prenose komarci preko repelenata apliciranih nanotehnologijama IMAAC - COST Action CA16227 BTF21.09.2017-20.09.2020
486 Horizont 2020 Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies SUPER-G Horizont 2020 - H2020-SFS-2017-2 – društveni izazoviBTF01.06.2018-31.05.2023
485 Bilateralni međunarodni Fitohemijski skrining soka divljeg nara (Punica granatum L.) Bilateralna naučno-tehnološka saradanja sa Republikom Slovenijom Granata_MneSiBTF01.08.2018-31.07.2020
484 Bilateralni međunarodni Novi pristup u proučavanju biologije tartufa i njihova primjena na prirodnim staništima u zasadima Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SlovenijomBTF01.07.2018-30.06.2020
483 Bilateralni međunarodni Adaptivni kapacitet bukve (Fagus sylvatica) duž visinskog transekta na Apeninima i na Balkanu UCG BTF i CNR (Istraživački savjet Italije)- Institut za bionauke i bioresurse. BTF01.01.2019-31.12.2021
482 Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions IMEIETF01.04.2019-01.04.2021
481 Horizont 2020 (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko CROSSBOWETF01.11.2017-31.10.2021
480 Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala FASTERETF01.01.2019-31.01.2021
479 Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora EEINAMETF01.08.2018-01.08.2020
477 Bilateralni međunarodni Biokontrola fitopatogenih gljiva prirodnim proizvodima porijeklom iz suptropskih biljaka reda Rosales Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SrbijomBTF01.01.2019-31.12.2020
476 Bilateralni međunarodni Tretman otpada iz mlinova za preradu masline Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom AustrijomBTF01.01.2019-31.12.2020
475 Ostalo Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene prirodne populacije ISDŠ - Ministarstvo nauke Crne Gore - inovativni projekti BTF01.01.2018-31.12.2019
474 Bilateralni međunarodni Аltеrnаtivnа žitа i uljаricе kао izvоr zdrаvstvеnо bеzbjеdnе hrаnе i vаžnа sirоvinа zа prоizvоdnju biоgoriva Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SrbijomBTF31.10.2019-31.10.2019
473 Bilateralni međunarodni Probiotske i imunomodulatorne osobine odabranih sojeva L. lactis izolovanih iz hrane Bilateralna naučno-tehnološka saradnja sa Republikom SlovenijomBTF01.08.2018-31.07.2020
472 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMPMED15.10.2017-15.10.2020
471 Bilateralni međunarodni Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries HEPMPREKTORAT15.10.2017-15.10.2020
470 Erasmus+ Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju SAIFF01.06.2019-01.06.2022
469 Ostalo Crna Gora na politčkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAPII01.04.2019-31.03.2021
468 Erasmus+ Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana E-VIVAMF01.11.2018-01.11.2021
467 Erasmus+ Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies TRAFSAFMF15.11.2018-14.11.2021
466 Bilateralni međunarodni Italijanska arheologija u Crnoj Gori: istorija i perspektive za naučnu saradnju II01.01.2019-31.12.2019
465 Bilateralni međunarodni GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-oblast Heibei u Kini II01.01.2019-31.12.2019
464 Ministarstvo nauke CG Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine OSFAMMTF01.01.2019-31.12.2020
463 Bilateralni međunarodni Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici PCM legure za skladištenje termalne energijeMTF01.01.2019-31.12.2020
462 Bilateralni međunarodni Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija EJBMTF01.01.2018-31.12.2019
461 Ministarstvo nauke CG Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda GR ItalyMTF19.10.2018-19.10.2020
460 Bilateralni međunarodni Planine u određenju identiteta Slovenije i Crne Gore PLAN IDII01.07.2018-31.07.2020
459 Ostalo Budućnost prošlosti: istraživanje i valorizacija antičkog grada Duklje u Crnoj Gori II05.09.2018-31.12.2020
458 Ostalo Sistemi podrške odlučivanju na bazi web platforme u cilju unaprijeđenja održivosti vinogradarskog sektora u Crnoj Gori i Italiji VITISUSTBTF
457 Komplekas polerovirusa – prouzrokovač bolesti žućenja, ozbiljna prijetnja u proizvodnji paprika u regionu Mediterana BTF
456 IETF Security Protocols Test Suites (SPOTS) SPOTSETF01.10.2017-31.07.2018
455 SODA SODAETF01.09.2018-31.08.2019
454 Štetočine iz reda Hemiptera (Aphididae, Aleyrodidae i Psyllidae) na citrusima i njihovi prirodni neprijatelji u Crnoj Gori i NR Kini BTF
453 Saradnja Kine i Crne Gore u proučavanju bolesti jabuke i mogućnosti njihovog suzbijanja Bilateralna saradnja sa Kinom BTF
452 Efikasnost fungicida iz različitih hemijskih grupa za suzbijanje Spilocaea oleaginea – značajnog patogena masline BTF
451 Zdravstveni status urbanog zelenila na području Podgorice i Banje Luke, Bilateralna saradnja sa Bosnom i Hercegovinom BTF
450 Evaluacija i reprodukcija dominantnih sorti nara (Punica granatum L.) gajenih u Crnoj Gori i Hercegovini BTF
449 Unapređenje proizvodnje sjemenskog krompira kroz implementaciju novih tehnologija i EU legislative BTF
448 Distribucija hipogejnih gljiva na području Dinarida i metode kultivacije komercijalnih vrsta (Tartufi-tuber) BTF
447 Korelacija učestalosti nalaza parazita Marteilia refringens i hemocitnih neoplazmi u mediteranskoj dagnji gajenoj u crnogorskom dijelu Jadrana BTF
446 Utvrđivanje autentičnosti i kvaliteta maslinovog ulja. Istraživački i razvojni rad u oblasti obezbjeđivanja sledljivosti i održavanje distribuiranog metrološkog sistema nacionalnih standard maslinovog ulja na međunarodnom nivou BTF
445 Ekološki pristup zaštite masline korištenjem konsocijacije maslina – dalmatinski buhač BTF
444 Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF
443 Agroturizam u funkciji socioekonomskog razvoja ruralnih područja CG i HR, Bilateralna saradnja sa Hrvatskom BTF
442 Očuvanje i unapređenje kvaliteta voća tipičnog za mediteransko područje: šipka (Punica granatum) i smokve (Ficus carica) BTF
441 Fragmentirane populacije šumskog drveća sa refugijalnih područja: anfiadritička veza BTF
440 Genetička relacija crnogorskih starih maslina i autohtonih gajenih sorti i italijanskih sorti maslina BTF
439 Unapređenje sjemenske proizvodnje strnih žita kroz implementaciju savremenih tehnologija i introdukciju novih sorti BTF
438 Bilateralni međunarodni Dryocomus kuriphilus Yumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) osa šišaruša kestena potencijalna opasnost po šume kestena u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini BTF
437 Bilateralni međunarodni Optimizacija sistema ishrane vinove loze u agroekološkim uslovima Crne Gore i Hercegovine BTF
436 Bilateralni međunarodni Fitosanitarni status smokve u BiH i CG BTF
435 Determining Invasiveness And Risk Of Dothistroma DIARODBTF
434 Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change EURO-AGRIWATBTF
433 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe SMARTERBTF
432 European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections EURNEGVECBTF
431 Raprostranjenje, biljke domaćini i genetičke karakteristike Drosophila suzukii Matsumura-nove invanzivne štetočine u voćnjacima Crne Gore i Srbije BTF
430 Biopesticidi:efekat ekstakata mahovine na suzbijanje bolesti voćaka i vinove loze BTF
429 Primjena IoT Tehnologije za povećanje kvaliteta identifikacije i praćenja životinja u Srbiji i Crnoj Gori BTF
428 Potencijal primjene agrindustrijskog otpada sa teritorije Republike Srbije i Crne Gore BTF
427 Raznolikost viroida i fitoplazmi - nekultivabilnih patogena paradajza BTF
426 Uporedno proučavanje autohtonih petoigličavih borova u Austriji i Crnoj Gori BTF
425 Ispitivanje biološke efikasnosti novosintetisanih jedinjenja i billjnog ekstrakta prema najznačajnijim oboljenjima vinove loze u Crnoj Gori MNA-INO-2017-33BTF
424 Individualna selekcija divljeg šipka (nara) iz heterogene populacije MNA-INO-2017-34BTF
423 Primjena sekvencioniranja nove generacije u proučavanju i dijagnostici virusnih oboljenja paradajza nepoznate etiologije - NGS BTF
422 Pilot studija izvodljivosti o uvozu, puštanju i evaluaciji efikasnosti sterilnih mužjaka komaraca Aedes albopictus u Crnoj Gori BTF
421 Ostalo Monitoring zdravstvene bezbjednosti skoljaka IBM01.05.2018-31.10.2018
420 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRFIBM01.04.2017-31.12.2018
419 Bilateralni međunarodni Uticaj ekoloških faktora na zdravstveno stanje lubina (Dicentrarchus labrax), s potrebnim osvrtom na pojavu vibrioze u Hrvatskoj i Crnoj Gori IBM01.04.2017-31.12.2018
418 Bilateralni međunarodni Uticaj klimatskih promjena na sastav morskih zajednica u obalnom području južnog Jadrana IBM01.04.2017-31.12.2018
417 Bilateralni međunarodni Ribe, rakovi i školjke bioindikatori stanja životne sredine crnogorskog primorja IBM15.10.2016-15.10.2018
416 Potencijalna primjena ljuštura dagnji i kamenica kao biosorbenata za uklanjanje teških metala BIOTEMIBM15.10.2016-15.10.2018
415 Bilateralni međunarodni Površinom podstaknuta Ramanova spektroskopija kao metoda praćenja koncentracijeneorganskih nutrijenata u morskoj vodi IBM15.10.2016-15.10.2018
414 Bilateralni međunarodni Morske i slatkovodne mikroalge kao alternativni izvor proteina u hrani za životinje IBM15.10.2016-15.10.2018
413 Montenegrin marine Biology Laboratory- EMBRace IBM01.12.2017-15.11.2018
412 Montenegrin marine Biology Laboratory- MEMBER IBM01.12.2017-15.11.2018
411 Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje ProDATAIBM01.01.2018-31.12.2019
410 Ostalo Stanje zaštićenog kamenog korala (Cladocora caespitosa) u Bokokotorskom zalivu i veza sa klimatskim promjenama IBM01.01.2018-31.12.2019
409 Adriatic network for marine Eco-system ADRINETIBM01.02.2018-28.02.2019
408 Model za održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, za prekogranična staništa, zaštiru biodiverziteta i ekosistema BLUELANDIBM01.03.2018-28.02.2019
407 Water LandsCapes sustainability through reuse of Marine litter WELCOMEIBM01.03.2018-31.03.2019
406 Ostalo Enhancing Coastal Management in the Adriatic and the Black Sea by Using Nuclear Analytical Techniques IAEAIBM01.01.2018-31.12.2019
405 IPA Promovisanje transnacionalne mreže za mali obalni ribolov i akvakulturu u Jadransko-jonskoj makroregiji ARIELIBM01.02.2018-30.11.2019
404 IPA Usklađivanje i umrežavanje za procjenu zagađivača u Jonskom i Jadranskom moru HARMONIAIBM01.02.2018-30.11.2019
403 Ostalo Centar za zaštitu biološke raznovrsnosti mora Boka Akvarijum MONTEAQUAIBM04.12.2017-04.06.2019
402 Ostalo Horizontal Communication and Capitalization project for Innovation in Blue Growth at Mediterranean level InnoBlueGrowth IBM17.01.2017-17.01.2019
401 Horizont 2020 Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data management SeaDataCloudIBM01.11.2016-31.10.2020
400 Horizont 2020 Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima MarConsIBM01.06.2016-31.05.2020
399 IPA Eksperimentalni uzgoj Jakobove kapice (pecten jacobeaus) u uslovima Bokokotorskog zaliva GREATFARMIBM01.10.2016-28.02.2018
398 Ostalo Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori TRANS2WORKPFKOTOR14.10.2015-14.10.2018
397 Ostalo TACENO2011 SKJDSGF02.11.2017-02.11.2017
396 EQIWBC - IMPROVEMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPISES BY ENHENCEMENT OF A REGIONAL QUALITY MANAGEMENT POTENTIALS IN WBC TempusMF01.04.2013-10.09.2016
395 Ostalo REady for BUSiness - Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies RebusMF01.01.2016-31.12.2019
394 Bilateralni međunarodni Razvoj servisne robotike i njena primjena u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama SERVISNA ROBOTIKAMF01.01.2016-31.12.2017
393 Strengthening the capacity for change in tourism in the Western Balkans - the construction of competencies for quality management of heritage tourism FTH
392 Ostalo Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUNFTH01.05.2015-30.09.2017
391 Bilateralni međunarodni Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti FTH31.03.2017-31.12.2018
390 Bilateralni međunarodni Proizvodi sa oznakom geografskog porijekla u funkciji razvoja turizma FTH01.01.2016-01.01.2018
389 Bilateralni međunarodni Study on Tourism Environmental Carrying Capacity FTH01.01.2012-01.01.2014
388 Bilateralni međunarodni Inteligentni sistemi i Inovacije u Turizmu ISITFTH01.01.2013-01.01.2015
387 PROSPEKTIVNA STUDIJA UTICAJA GENETSKIH I FAKTORA SPOLJAŠNJE SREDINE NA POJAVU MULTIPLE SKLEROZE U CRNOJ GORI UZ UPOREĐIVANJE REZULTATA SA REZULTATIMA ISTIH PARAMETARA DOBIJENIH U NORVEŠKOJ MED01.09.2012-01.09.2015
386 KVALITET ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA DIJABETES MELITUSOM TIP I MED01.09.2012-01.09.2015
385 NISKODOZNI CT SKRINING PLUĆA KOD PUŠAČA MED01.09.2012-01.09.2015
384 OŠTEĆENJE SRČANOG MIŠIĆA I OKULTNA KORONARNA BOLEST KOD ASIMPTOMATSKIH HIPERTENZIVNIH PACIJENATA MED01.09.2012-01.09.2015
383 BIOMARKERI U PREDIKCIJI I PREVENCIJI RAZVOJA KORONARNIH VASKULARNIH BOLESTI KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI MED01.09.2012-01.09.2015
382 Kongenitalne anomalije u Crnoj Gori: MOLEKULARNI MEHANIZMI NASTANKA GENOMSKIH POREMEĆAJA, KLINIČKE I EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MED01.09.2012-01.09.2015
381 ERAWEBII MED01.06.2014-01.06.2018
380 Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities(CCNURCA) Joint Projects MED01.06.2013-01.06.2017
378 Bilateralni međunarodni Revitalizacija kulturne baštine kroz istorijske analize i nove primijenjene tehnologije:integracija između humanističkih i prirodnih nauka II01.03.2017-31.12.2018
377 Bilateralni međunarodni Crnogorsko - hrvatski istorijski, književni i kulturni odnosi MOCRORII29.03.2017-31.12.2018
376 Bilateralni međunarodni Socio-Economic History and Cultural Heritage, the Present Day and Future of Alpine Pastures and Temporary Settlements in Montenegro and Slovenia II15.02.2016-15.02.2018
375 Ostalo Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma-KATUN KATUN INVO HERIC No: 01-646II01.04.2015-30.09.2017
374 Archaeological survey in the Doclea Valley (Podgorica, Montenegro) II15.02.2017-15.02.2019
373 Bilateralni međunarodni Montenegro and Austria: Tracing political, social and cultural links in the 19th and 20th century II28.11.2016-28.11.2018
372 Bilateralni međunarodni Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda ETF01.01.2017-31.12.2018
371 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata ShifbaseMTF29.03.2017-31.12.2018
370 Bilateralni međunarodni Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema ETF01.01.2016-31.12.2017
369 Ostalo Al IRSALPEEGF02.09.2015-09.06.2016
368 INVO-HERIC Didaktički koncept ciljane obuke o osnovama inženjerstva DETTMTF20.12.2016-19.12.2017
367 INVO-HERIC Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine REM-MTFMTF15.04.2016-15.07.2017
366 Bilateralni međunarodni Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore Hemipreventivni potencijal ljekovitih i aromatičnih biljakaMTF15.10.2016-15.10.2018
365 Bilateralni međunarodni Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala ZL-SRBMTF15.10.2017-15.10.2018
364 Bilateralni međunarodni Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika ŽR-SRBMTF15.10.2016-15.10.2018
363 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena MTF15.10.2016-15.10.2018
362 Ministarstvo nauke CG Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji SterlingMTF15.10.2016-15.10.2018
361 Bilateralni međunarodni Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda Borovnica, Vaccinium myrtillus L., Ericaceae, tradicionalni lijek sa potencijalno novom aplikacijom MTF15.10.2016-15.10.2018
360 TEMPUS Projekat unapređenja studija jezika u jugoistočnoj Evropi SEEPALS FIL15.10.2010-14.10.2013
358 Bilateralni međunarodni Usmeno i pismeno prevodjenje u univerzitetskim programima u zemljama bivše Jugoslavije UPIPREVJUGFIL01.01.2012-31.12.2013
357 Bilateralni međunarodni Akademski institucionalni sporazum (Univerzitet u Pittsburgu i Univerzitet Crne Gore) AiAFIL01.03.2011-01.03.2014
356 Bilateralni međunarodni Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu-drugi projekat SLAVISTIKA2FIL01.03.2011-01.03.2014
355 Donacija Američke ambasade Podizanje nivoa poznavanja američkog engleskog jezika kod crnogorskih građana PODPOZAMENCGFIL01.09.2013-01.12.2014
354 Grant Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Vojske Crne Gore PELT (Program za obuku engleskog jezika) PELTFIL01.03.2013-01.06.2014
353 TEMPUS Unapređenje istraživačkih potencijala visokog obrazovanja koji doprinose daljem rastu regiona SB Re@WBCFIL15.10.2015-15.10.2018
352 Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu Formalizacija i proširivanje nivoa akademske saradnje između Univerziteta u Pitsburgu i UCG.FIL05.12.2014-05.12.2014
351 40 godina umjetničkog rada Radovana Papović MA19.04.2017-31.12.2017
350 CD i notno izdanje klavirske muzike Aleksandra Perunovića MA19.04.2017-29.12.2017
349 Ostalo X Muzički festival ESPRESSIVO ESPRESSIVOMA19.04.2017-01.09.2017
348 Ostalo "Istraživanje muzičkog nasljeđa Crne Gore" MA01.01.2017-31.12.2017
347 Ostalo Konkurentnost privrede Crne Gore - kako biti medju 50 najkonkurentnijih zemalja svijeta (2012-2014) EF01.01.2012-31.12.2015
346 Ostalo Konkurentnost građevinskog sektora Crne Gore - uslovi, mogućnosti i pravci unapređena (2012-2014) EF01.01.2009-31.12.2011
345 Ostalo Primjena koncepta intelektualnog kapitala u savremenoj poslovnoj praksi (2009-2011) EF01.01.2012-31.12.2014
344 Ostalo Strukturne promjene u privrednom razvoju Crne Gore (2008-2011). EF01.01.2008-31.12.2011
343 Bilateralni međunarodni Kauzalitet poslovnih ciklusa i strukture finansi ranja preduzeća u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori - komparativna analiza. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF18.04.2017-18.04.2017
342 Bilateralni međunarodni Jačanje konkurentnosti kroz podsticaj razvoja organske poljoprivrede -komparativna studija između Crne Gore i Srbije. Bilateralni projekat sa Srbijom. EF01.01.2016-31.12.2017
341 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF01.01.2015-31.12.2016
340 Bilateralni međunarodni Mjerenje nivoa kvaliteta i kreiranje modela za uvođenje korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Bosnom i Hercegovinom. EF01.01.2016-31.12.2017
339 Bilateralni međunarodni Analiza razvoja računovodstvene profesije i njenog uticaja na unapređenje kvaliteta korporativnog izvještavanja: komparativni prikaz Crne Gore i Slovenije. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01.01.2016-31.12.2017
338 Bilateralni međunarodni Upravljanje znanjem u funkciji strategije razvoja. Bilateralni projekat sa Hrvatskom. EF01.01.2015-31.12.2016
337 Bilateralni međunarodni Unapređenje naučno- istraživačkog rada u ekonomskim istraživanjima. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01.01.2015-31.12.2016
336 Bilateralni međunarodni Slovenačko iskustvo u izgradnji crnogroskog nacionalnog inovativnog sistema-povećanje izvoznih performansi. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01.01.2016-31.12.2017
335 Bilateralni međunarodni Zapadni Balkan: Sdi I modeli razvoja. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01.01.2013-31.12.2014
334 Bilateralni međunarodni Klimatske promjene: globalni izazov i nacionalni odgovori (kineska i crnogorska perspektiva) – stvaranje biznis okruženja za evropske „nove/zelene“ investicije i industrije. Bilateralni projekat sa NR Kinom. EF01.01.2015-31.12.2016
333 Bilateralni međunarodni Uticaj investicija u materijalni i nematerijalni kapital, restruktuiranja preduzeća i genetskog materijala na poslovanje i regionalnu saradnju preduzeća u Crnoj Gori. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01.01.2014-31.12.2015
332 Bilateralni međunarodni Transmisija cijena između Slovenije i Crne Gore: primjer Turizma. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01.01.2014-31.12.2015
331 Podizanje konkurentnosti kroz naučnu saradnju u okviru Strategije jugoistočna Evropa 2020: radna mjesta i prosperitet u evropskoj perspektivi. Bilateralni projekat sa Austrijom. EF01.01.2015-31.12.2016
330 Podizanje konkurentnosti kroz saradnju: Komparativna studija o naučno-tehnološkim inovacijama u poljoprivredi, difuziji i komunikacionim sistemima između Kine i Crne Gore. Bilateralni projekat sa Kinom. EF01.01.2014-31.12.2016
329 Bilateralni međunarodni Ekonomska i politička saradnja između Slovenije i Crne Gore kao sredstvo jačanja nacionalne konkurentnosti. Bilateralni projekat sa Slovenijom. EF01.01.2014-31.12.2015
328 Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro EF18.04.2017-18.04.2017
327 Revised and Updated Undergraduate Courses in Entrepreneurship and Industrial Management EF18.04.2017-18.04.2017
326 Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ. EF18.04.2017-18.04.2017
325 TEMPUS Building of Network for the Further Development of the Small and Medium-Sized Enterprises in B EF18.04.2017-18.04.2017
324 Bilateralni međunarodni JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMY, INSTITUTIONS AND POLICIES“ EF18.04.2017-18.04.2017
323 Bilateralni međunarodni 2. JEAN MONETT PROJEKTI - „EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION STUDY ON THE FACULTY OF ECONOMICS IN MONTENEGRO“ EF18.04.2017-18.04.2017
322 Ostalo Animal Ecology Research Group AERGPMF11.04.2017-11.04.2020
318 112d 04.04.2017-04.04.2017
317 11 3304.04.2017-04.04.2017
315 Bilateralni međunarodni undefined undefined04.04.2017-05.04.2017
312 TEMPUS undefined undefined04.04.2017-05.04.2017
311 Ostalo Monitoring i biomonitoring kvaliteta vode za marikulturu i procjena prirodnih resursa školjaka u Bokokotorskom zalivu Monitoring marikulturaIBM01.01.2012-31.12.2018
310 Ostalo Nacionalni program prikupljanja podataka u morskom ribarstvu DCF/DCRFIBM01.04.2017-31.12.2018
309 Ostalo TERNA TERNAIBM08.11.2016-31.12.2018
308 Ostalo Plaže 2017 Plaže 2017IBM01.01.2017-31.12.2017
307 Ostalo ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu” PinnaSPOTIBM01.04.2016-31.03.2019
305 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija (Art suveniri) Art suveniriFLU01.01.2017-01.01.2017
304 Ostalo Min. Kulture-kreativna industrija ( Art suveniri) min.kultureFDU01.01.2017-01.01.1970
300 Bilateralni međunarodni Uticaj privrženosti državnoj reprezentaciji na nacionalni identitet u Crnoj Gori i Makedoniji TIonNISPORT01.01.2016-31.12.2017
299 Ostalo Transfer of knowledge Transfer of knPFKOTOR01.10.2016-01.10.2017
298 Bilateralni međunarodni Namjenska sredstva za projekte Galerije 42 Namjenska sredstva za projekte Galerije 42FLU01.01.1970-01.01.1970
296 Ostalo 4 PILLARS 4 PILLARSREKTORAT27.06.2016-27.06.2019
295 IPA IPA ADRIATIC IPA ADRIATICREKTORAT23.06.2016-23.06.2019
294 Ostalo Poboljšanje komunikacionih kapaciteta Poboljšanje komunikacionih kapacitetaREKTORAT10.06.2016-10.06.2019
293 Ostalo REDOS - doktorske studije REDOS - doktorske studijeREKTORAT26.05.2016-26.05.2019
292 Ostalo Erasmus school to work transition for higher Erasmus school to work transition for higherREKTORAT16.03.2016-16.03.2019
291 Ostalo ERASMUS+ RE WBC ERASMUS+ RE WBCREKTORAT16.03.2016-16.03.2019
289 Ostalo Međunarodna sertifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori EDUMARPFKOTOR01.01.2016-01.01.2017
287 Ostalo Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene ETF01.04.2012-30.11.2015
286 Ostalo Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija ETF01.04.2012-31.03.2015
285 Ostalo Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura ETF01.04.2012-31.03.2015
284 Ostalo Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije ETF01.04.2012-30.11.2015
283 Ostalo Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima ETF01.04.2012-01.12.2015
282 Ostalo Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala ETF01.04.2012-01.11.2015
281 Ostalo Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici ETF01.03.2012-01.03.2015
280 Ostalo Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori ETF01.04.2012-01.04.2015
279 Ostalo Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima ETF01.04.2012-01.04.2015
278 Ostalo Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA) Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću - COMPLANT (EUREKA)PMF01.01.2016-31.12.2017
275 Ostalo Razvoj "Future Internet" rutera na programabilnim hardverskim platformama i softverskim platformama otvorenog koda ETF01.04.2012-01.04.2015
274 Bilateralni međunarodni Tjelesna visina i njena povezanost sa rasponom ruku kod omladine u Crnoj Gori i Sloveniji TVRR-CGS SPORT01.01.2016-31.12.2017
273 Bilateralni međunarodni Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK) Procjena stanja populacije mladice (hucho hucho l.) i filogenetski odnosi njihovih populacija iz rijeka Lim i Una na osnovu genetskih markera (mikrosatelita i mitohondrijalne DNK)PMF13.05.2016-31.12.2017
272 Bilateralni međunarodni Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i HercegovinePMF13.05.2016-31.12.2017
271 Ostalo Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUM Jačanje nastavnog procesa na prirodnim naukama i informaciono-komunikacionim tehnologijama na Univerzitetu Crne Gore - STBSUMPMF15.04.2016-14.04.2017
270 EUREKA Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću COMPLANTMTF01.01.2016-31.12.2018
268 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima ŽJ-MADJ 16-17MTF01.01.2014-31.12.2015
267 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu MetCorAlMTF20.05.2016-31.12.2017
263 Ostalo MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI PLANIRANJE LUKAPFKOTOR01.01.2017-31.12.2019
262 Bilateralni međunarodni Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštita Psamofitska vegetacija Crne Gore i njena zaštitaPMF01.01.2016-31.12.2017
261 Bilateralni međunarodni Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analize Bilaterala Slovenija - Moderni aspekti kompleksne analizePMF01.01.2016-31.12.2017
260 Bilateralni međunarodni Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafova Kvantifikacija osobina molekula primjenom teorije grafovaPMF01.01.2016-31.12.2017
259 Bilateralni međunarodni Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih struja Studija osobina silicijumskih detektora korišćenjem tehnike tranzientnih strujaPMF01.01.2016-31.12.2017
258 Bilateralni međunarodni Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita MTF08.04.2016-31.12.2018
257 Bilateralni međunarodni Biogeni amini i aromatski profil vina Vranac u Makedoniji i Crnoj Gori i uticaj jabučnomliječne fermentacije na njihovo formiranje Bilaterala sa MakedonijomBTF01.01.2016-31.12.2017
256 Bilateralni međunarodni Utvrđivanje statusa ekonomski značajnih vrsta tripsa (Thysanoptera) u južnom dijelu Crne Gore i Sloveniji Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
255 Bilateralni međunarodni Uticaj ampelotehničkih mjera na kvalitet i polifenolni sastav grožđa i vina iz Crne Gore i Slovenije Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
254 Bilateralni međunarodni Analiza diverziteta Jadranskih smokava (Ficus carica L.) i uspostavljanje referentne baze podataka upotrebom molekularnih markera Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
253 Bilateralni međunarodni Prognoza i detekcija biljnih patogena na vinovoj lozi i voćarskim kulturama Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
252 Bilateralni međunarodni Komparativne perspektive organske proizvodnje povrća u Crnoj Gori i Sloveniji Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
251 Bilateralni međunarodni Genetički diverzitet mtDNK slovenačkih i crnogorskih rasa ovaca Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
250 Bilateralni međunarodni Uticaj vremenskih uslova i stresa suše na kvalitet i senzorska svojstva maslinovog ulja praćenjem primarnih metabolita fotosinteze (šećeri, šećerni alkoholi) i sekundarnih metabolita (fenolna jedinjenja) Bilaterala sa SlovenijomBTF01.01.2016-31.12.2017
249 TEMPUS Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region LifeADABTF01.12.2013-01.12.2016
248 TEMPUS Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries RESIBTF15.12.2013-30.11.2016
246 Bilateralni međunarodni Uvođenje novih prostora distribucija i primjene Uvođenje novih prostora distribucija i primjenePMF01.03.2016-31.12.2017
245 FP7 Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the western Balkan countries ICT-WEB-PROMSETF01.01.2009-31.12.2011
244 FP7 Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives BalkanGEONetETF01.11.2010-31.10.2013
243 Bilateralni međunarodni Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema APOZ-RSETF01.06.2011-31.05.2013
242 Bilateralni međunarodni Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija CQ2OSETF01.04.2012-01.04.2014
241 Bilateralni međunarodni Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme ETF01.01.2013-01.01.2015
240 Bilateralni međunarodni Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva DESESETF01.05.2014-31.01.2015
233 TEMPUS Razvoj programa usmjerenih na politiku u kontekstu Europske unije DEPOCEIFPN12.01.2012-04.01.2016
232 Ostalo Vrijednosti studentske populacije u Crnoj Gori N/AFPN04.01.2012-31.03.2016
231 Bilateralni međunarodni Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena MTF01.01.2016-31.12.2017
230 Bilateralni međunarodni Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjene Bilaterala Kina - Analiza na mnogostrukosti i primjenePMF01.01.2015-31.12.2016
229 Bilateralni međunarodni Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. VukovićPMF01.01.2015-31.12.2015
228 Ostalo Rektorat-Konfučije institut Rektorat-Konfučije institutREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
227 IPA Rektorat -projekat Adriatin ETF Rektorat -projekat Adriatin ETFREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
226 IPA Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija mora Rektorat -proj. BALMAS-Ins.biologija moraREKTORAT01.11.2013-31.03.2016
225 IPA Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish Gear Rektorat-Projekta Inst. Biol. Mora-De Fish GearREKTORAT01.11.2013-01.03.2016
224 TEMPUS Rektorat-Projekta Masinski EQIWBC Rektorat-Projekta Masinski EQIWBCREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
223 TEMPUS Rektorat-Devcore projekat-Tempus Rektorat-Devcore projekat-TempusREKTORAT15.02.2014-11.11.2016
222 TEMPUS Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-Tempus Rektorat-Projekat Pomorstvo MHM-TempusREKTORAT01.12.2013-30.11.2016
221 TEMPUS Rektorat Hip. -Projekat BioEMIS Rektorat Hip. -Projekat BioEMISREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
220 Ostalo Rektorat projekat EVEL-INNO Rektorat projekat EVEL-INNOREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
219 TEMPUS Rektorat -SDTRAIN-Tempus R Rektorat -SDTRAIN-Tempus RREKTORAT15.10.2012-31.05.2015
218 Ostalo Rektorat Evrop.ekon.inst. Rektorat Prva bn. Evrop.ekon.inst.REKTORAT01.01.2015-31.12.2015
217 TEMPUS Rektorat Inkluz.obrazov. Rektorat kluz.obrazov.REKTORAT01.01.2012-31.12.2015
213 IPA Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORT Rektorat Hip.bn.proj.TEN ECOPORTREKTORAT01.10.2012-31.12.2014
212 Ostalo Rektorat Hip.bn.Proj.TEMPUS JPCR Rektorat Hip.bn.Proj.TEMPUS JPCRREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
211 Ostalo REKTORAT EURAXESS REKTORAT EURAXESSREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
210 Ostalo REKTORAT DELLCO Projekat REKTORAT DELLCO ProjekatREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
209 Ostalo REKTORAT UNIVERZITETA-Projekti mobilnosti REKTORAT UNIVERZITETA-ProjektiREKTORAT01.01.2014-31.12.2015
195 Ostalo Naučno-istraživački projekat- "Dijagnostikovanje omladinske i sportske populacije u CG" Naučno-istraživački projekat- \"Dijagnostikovanje omladinske i sportske populacije u CG\"SPORT01.01.2015-31.12.2015
194 Ministarstvo nauke CG Efekti autofagije i fizičke aktivnosti na tjelesnu kompoziciju, indeks tjelesne mase, stres, zdravstveno ponašanje, kognitivne sposobnosti i društvenu uključenost starijih osoba EAPA-BCHSPORT01.05.2020-01.05.2022
188 Ostalo Tempus DAPEWB 543782 Tempus DAPEWB 543782AF01.01.2015-31.12.2015
185 Ministarstvo nauke CG Kulturno nasljeđe - Arhitektura XX vijeka u Crnoj Gori KNACGAF01.01.2012-31.12.2014
184 Ostalo KNIUCP u cilju revitaliz. KNIUCP u cilju revitaliz.AF01.01.2015-31.12.2015
182 Ostalo Fak. Političkih nauka projekti Fak. Političkih nauka projektiFPN01.01.2015-31.12.2015
176 Ostalo Developing information literacy for lifelong learning and. knowledge economy in Western Balkan countries TEMPUS Developing information literacy for lifelong learning and. knowledge economy in Western Balkan countries TEMPUSREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
175 Ostalo GN 3 + FP 7 projekat GN 3 + FP 7 projekatREKTORAT01.01.2015-31.12.2015
165 Ostalo Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometar Donacija za atom.apsorpcioni spektrofotometarIBM01.01.2015-31.12.2015
164 Ostalo European Marine Observation and Data Network - Chemistry -“EMODNet 3 - Chemistry” EMODNETIBM01.03.2017-31.03.2019
163 Ostalo MAREA SEDAF MAREA SEDAFIBM01.01.2015-31.12.2015
162 Ostalo MED POL MED POLIBM01.01.2015-31.12.2015
161 Ostalo HERD HERDIBM01.01.2015-31.12.2015
160 Ostalo FP-7,Coconet FP-7,CoconetIBM01.01.2015-31.12.2015
159 Ostalo FAO-ADRIAMED FAO-ADRIAMEDIBM01.01.2015-31.12.2015
158 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera Marković Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Olivera MarkovićIBM01.01.2015-31.12.2015
157 Ostalo Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna Mačić Bilater.saradnja sa Italijom Dr.Vesna MačićIBM01.01.2015-31.12.2015
156 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko Ikica Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Zdravko IkicaIBM01.01.2015-31.12.2015
155 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana Pešić Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr. Ana PešićIBM01.01.2015-31.12.2015
154 Ostalo Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran Kljajic Bilater.saradnja sa Austrijom Dr. Zoran KljajicIBM01.01.2015-31.12.2015
153 Ostalo Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela JoksimovićIBM01.01.2015-31.12.2015
152 Ostalo Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar Joksimović Bilater.saradnja sa Hrvatskom Dr.Aleksandar JoksimovićIBM01.01.2015-31.12.2015
151 Ostalo Min.poljoprivrede-Agrobudzet,Joksimović Min.poljoprivrede-Agrobudzet,JoksimovićIBM01.01.2015-31.12.2015
150 Ostalo Min.poljoprivrede-Monitoring Min.poljoprivrede-MonitoringIBM01.01.2015-31.12.2015
149 Ostalo Nacionalni projekat ,V.Mačić Nacionalni projekat ,V.MačićIBM01.01.2015-31.12.2015
148 Ostalo Nacionalni projekat Kotor Nacionalni projekat KotorIBM01.01.2015-31.12.2015
147 Ostalo Nacionalni projekat Marmont Nacionalni projekat MarmontIBM01.01.2015-31.12.2015
146 Ostalo Valorizacija crnogorskih katuna kroz održivi razvoj poljoprivrede i turizma KATUNBTF01.04.2015-31.03.2017
145 Ostalo Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca i patogenima koje mogu prenijeti u Crnoj Gori LOVCENBTF01.06.2014-31.05.2017
144 FP7 Unapređivanje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede AgriSciMontBTF01.06.2010-30.11.2014
141 Ostalo Međunarodni projekti Međunarodni projektiBTF01.01.2015-31.12.2015
140 Ostalo Projekti finansirani od Fitosanitarne Projekti finansirani od FitosanitarneBTF01.01.2015-31.12.2015
139 Ostalo Nacionalni proj.Ministarstva nauke Nacionalni proj.Ministarstva naukeBTF01.01.2015-31.12.2015
138 Ostalo Bilateralni proj.Ministarstva nauke Bilateralni proj.Ministarstva naukeBTF01.01.2015-31.12.2015
126 Ostalo Razvoj održivih relacija između obrazovanja, istraživanja i inovacija na univerzitetima Zapadnog Balkana, u oblasti nanotehnologija i naprednih materijala gdje je inovacija usmjerena na biznis WIMB PFKOTOR01.01.2015-31.12.2015
125 Ostalo Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na A.D. Marina Bar SUST-MARINAPFKOTOR15.12.2014-31.12.2018
115 Ostalo Filozofski fakultet tempus projekta projekti Filozofski fakultet tempus projekta projektiFF01.01.2015-31.12.2015
112 Ostalo Ministarstvo nauke Ministarstvo naukeFF01.01.2015-31.12.2015
111 Ostalo Ministarstvo kulture Ministarstvo kultureFF01.01.2015-31.12.2015
110 Ostalo Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska Ministarstvo nauke- Bilater.HrvatskaFF01.01.2015-31.12.2015
109 Ostalo projekat za razvoj preduz. projekat za razvoj preduz.FF01.01.2015-31.12.2015
108 UNICEF Studentski volonterizam- od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika SVQIRSFF01.01.2011-31.12.2017
107 Ostalo FDU projekat Reprezentation of Gender FDU projekat Reprezentation of GenderFDU01.01.2015-31.12.2015
106 Ostalo FDU-IPA proj. Art vison FDU-IPA proj. Art visonFDU01.01.2015-31.12.2015
103 Ostalo UNICEF Naziv projekta 3 UNICEFFDU01.01.2015-31.12.2015
102 Ostalo Projekta Ministarstvo kulture Projekta Ministarstvo kultureFDU01.01.2015-31.12.2015
101 Ostalo Projekta Ministarstvo nauke Projekta Ministarstvo naukeFDU01.01.2015-31.12.2015
98 Ostalo Njegovanje kulturnog identiteta djece grada Cetinja Njegovanje kulturnog identiteta djece grada CetinjaFLU01.01.2015-31.12.2015
97 Ostalo TERRA KIKINDA,IZLOŽBA TERRA KIKINDA,IZLOŽBAFLU01.01.2015-31.12.2015
96 Ostalo CRIS NO 287-293 CRIS NO 287-293MA01.01.2015-31.12.2015
92 Ostalo Projekat II/ Miran Begić Projekat II/ Miran BegićMA01.01.2015-31.12.2015
91 Ostalo Projekat: Espressivo Projekat: EspressivoMA01.01.2015-31.12.2015
90 Ostalo Projekat Jelene Martinović Projekat Jelene MartinovićMA01.01.2015-31.12.2015
86 Ostalo ISTRAŽIVANJE GOJAZNOSTI I SIROMAŠTVA KOD DJECE CRNE GORE - KLINIČKI, PATOFIZIOLOŠKI, BIOHEMIJSKI I PREVENTIVNI ASPEKTI MED01.09.2012-01.09.2015
85 Ostalo PROGNOSTIČKI ZNAČAJ NOVONASTALE ATRIJALNE FIBRILACIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM MED01.09.2012-01.09.2015
84 Ostalo KOMPARATIVNA STUDIJA O UTICAJU SIROMAŠTVA NA POTHRANJENOST I GOJAZNOST, TE PREHRAMBENE ŽIVOTNE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE GRADOVA PODGORICE I OSIJEKA MED01.09.2012-01.09.2015
83 Ostalo DIJAGNOSTIČKI POTENCIJAL PREKANCEROZNIH LEZIJA GRLIĆA MATERICE ŽENA U CRNOJ GORI MED01.09.2012-01.09.2015
82 Ostalo DETEKCIJA I ZNAČAJ HUMANOG PAPILOMA VIRUSA (HPV) U KARCINOMIMA GLAVE I VRATA U CRNOJ GORI MED01.09.2012-01.09.2015
81 Ostalo BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNOMA DOJKE I NJIHOVA POVEZANOST SA MATIČNIM KANCERSKIM ĆELIJAMA MED01.09.2012-01.09.2015
77 Ostalo Projekat zavoda za Evropske patente Projekat zavoda za Evropske patenteFIL01.01.2015-31.12.2015
76 Ostalo PROJEKAT sa univerzitetom u Pitsburgu PROJEKAT sa univerzitetom u PitsburguFIL01.01.2015-31.12.2015
75 Ostalo GRANT AMERIČKE AMBASADE GRANT AMERIČKE AMBASADEFIL01.01.2015-31.12.2015
69 IPA ADRIATIC – IPA PACINNO IPA PACINNOEF01.01.2015-31.12.2015
64 Ostalo UNHCR-I.Jelic UNHCR-I.JelicPF01.01.2015-31.12.2015
63 Ostalo MNIP-N.Bogojevic MNIP-N.BogojevicPF01.01.2015-31.12.2015
62 Ostalo MNIP-M.Kostic MNIP-M.KosticPF01.01.2015-31.12.2015
53 Ostalo Minist.n-NIP Minist.n-NIPGF01.01.2015-31.12.2015
52 Ostalo Mašinski fakultet projekat HERD QIMSEE HERD QIMSEEMF01.09.2015-01.09.2017
51 Ostalo Prevladati tehničke razlike i socijalne sumnje koje doprinose pretvaranju jadranskog područja u stabilno središte za održivi tehnološki razvoj ADRIA-HUB MF01.01.2012-31.10.2015
46 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne GorePMF01.04.2012-31.03.2015
45 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracijePMF01.04.2012-30.11.2015
44 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenamaPMF31.12.2012-31.12.2015
43 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOXPMF09.04.2012-09.04.2015
42 Ostalo Nacionalni parkovi Nacionalni parkoviPMF01.01.2015-31.12.2015
41 Ostalo Ribarska osnova za područje Nikšića Ribarska osnova za područje NikšićaPMF01.01.2015-31.12.2015
40 Ostalo Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in MontenegroPMF27.02.2013-27.02.2016
39 Bilateralni međunarodni Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukama Bifurkacija i prostorno-vremenski kalupi u sistemima reakcije-difuzije i primjene u prirodnim naukamaPMF01.01.2015-31.12.2015
38 Bilateralni međunarodni Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern Europe Interdisciplinary assessment of water resource management in two transboundary lakes in South Eastern EuropePMF01.01.2015-31.12.2015
37 Bilateralni međunarodni Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestova Implementacija biomonitoringa zagađenja vodenih ekosistema sliva Skadarskog jezera korišćenjem biomarkera i biotestovaPMF01.01.2015-31.12.2015
36 Bilateralni međunarodni Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranje Moderni topološki indeksi u matematičkoj hemiji i njihovo računarsko modeliranjePMF01.01.2015-31.12.2015
33 Bilateralni međunarodni Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i Turske Mejofauna kao bio-indikator morskih ekosistema Crne Gore i TurskePMF01.01.2015-31.12.2016
32 Bilateralni međunarodni Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermium Diverzifikacija biljaka na Balkanskom poluostrvu: filogenetska analiza grupe cerastium dinaricum i Balkanskih endemičnih vrsta roda gymnospermiumPMF01.01.2015-31.12.2016
31 Bilateralni međunarodni Problemi toka na mnogostrukostima Problemi toka na mnogostrukostimaPMF01.01.2014-31.12.2015
30 Bilateralni međunarodni Višeskalne metode i varijacijski računi Višeskalne metode i varijacijski računiPMF01.01.2015-31.12.2016
29 Bilateralni međunarodni Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivu Filogenetska analiza diverziteta bakterijskih zajednica u sedimentu u Bokokotorskom zalivuPMF01.01.2015-31.12.2016
28 Bilateralni međunarodni Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i Hrvatske Naseljavanje, migracije, kondicija i ishrana ugrožene jegulje (Anquilla Anquilla) u Mediteranskim ekosistemima Crne Gore i HrvatskePMF01.05.2015-31.12.2016
27 Bilateralni međunarodni Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalima Istraživanja zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokalajnim jedinjenjima i toksičnim metalimaPMF01.01.2015-31.12.2016
26 Ostalo Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in Montenegro Improving QQ/QC in Mammography Screening and Breast Diagnosis in MontenegroPMF27.02.2013-27.02.2016
25 Ostalo Algebarske strukture sa primjenama Algebarske strukture sa primjenamaPMF31.12.2012-31.12.2015
24 Ostalo Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenja Fizika jonizovanih gasova i jonizujućeg zračenjaPMF31.12.2012-31.12.2015
23 Ostalo Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinama Advekciono difuzione jednačine u heterogenim sredinamaPMF31.12.2012-31.12.2015
22 Ostalo Završna faza analize H1 kolaboracije Završna faza analize H1 kolaboracijePMF01.04.2012-30.11.2015
21 Ostalo Analiza na mnogostrukosti i primjene Analiza na mnogostrukosti i primjenePMF05.06.2012-05.03.2016
20 Ostalo Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOXPMF09.04.2012-09.04.2015
19 Ostalo Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne Gore Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet slatkovodnih ekosistema Crne GorePMF01.04.2012-31.03.2015
16 Bilateralni međunarodni Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije MTF01.01.2014-31.12.2015
15 Ministarstvo nauke CG Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima Quasicrystal AlloysMTF01.01.2014-31.12.2015
14 Ministarstvo nauke CG Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije N-M.Vukčević-MVCMGEMTF01.01.2012-31.12.2015
13 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje mogućnosti dobijanja građevinskih materijala na bazi bijelih boksita, šljake i pepela GEOMATMTF01.01.2012-31.12.2015
12 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima INHIBITORIMTF01.01.2012-31.12.2015
11 Ministarstvo nauke CG Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini. N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLIMTF01.01.2012-31.12.2015
10 Ministarstvo nauke CG Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika IMKNTMČMTF01.01.2012-31.12.2014
9 Ministarstvo nauke CG Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina NOVIDTCMTF01.01.2012-31.12.2014
8 Bilateralni međunarodni Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganada sa prelaznim metalima MTF01.01.2013-31.12.2014
7 Bilateralni međunarodni Upotreba prirodnih i sintetičkih zeolita za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće B-Ž.Jaćimovic-SLOMTF01.01.2015-31.12.2015
6 Ostalo Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICTETF
5 Ostalo New ICT Compressive sensing based trends applied to: multimedia, biomedicine and communications CS-ICTETF01.06.2014-31.05.2017
4 FP7 Fostering innovation based research for e-Montenegro FORE-MONTETF01.07.2013-30.06.2016
3 Ostalo Uticaj statina na lipidne frakcije kod koronarnih bolesnika MED01.09.2005-01.09.2007