Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXVII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXVII sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak 12. april 2018. godine, sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXVI sjednice V Senata [download]
 
1. Prijedlozi za dodjelu nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom 
 Tabelarni pregled prijedloga za dodjelu plakete UCG sa pratećom dokumentacijom [download]
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog izmjena organizacije nastave na Fakultetu političkih nauka [download]
 Prijedlog izmjena organizacije nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Prijedlog izmjena organizacije nastave na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog vijeća Fakulteta političkih nauka-realizacija javnog oglasa za angažovanje na predmetu Komparativni evropski partijski sistemi [download]
 
3. Prijedlog Odluke o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
4. Samoevaluacioni izvještaj za Univerzitet Crne Gore [download]
 
5. Žalba studentkinje PMF-a na odluku o ispisu [download]
 
6. Informacije i pitanja