Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, Elektronska sjednica 26-27. septembar 2018. godine

 Elektronska sjednica Senata 26-27.09.2018. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red Elektronske sjednice Senata UCG [download]
 
1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Senata br. 3004/2 od 17.09.2018. godine o angažovanju u nastavi na Medicinskom fakultetu za studijsku 2018/19 godinu [download]
 
2. Prijedlog odgovora na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 29 stav 4 tačka 2 i stav 5 i člana 38 stav 2 Pravila doktorskih studija [download]
 
3. Prijedlog odluke o izmeni odluke o verifikaciji upisa u I godinu studija Univerziteta Crne Gore-IV upisni rok [download]
 
4. Prijedlozi odluka o angažovanju na drugim visokoobrazovnim ustanova van Univerziteta Crne Gore 
 Prijedlog odluke-prof. dr Slobodan Đukanović [download]
 Prijedlog odluke-prof. dr Snježana Hrnčić [download]