Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, III SJEDNICA V I SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

III Sjednica VI saziva Senata auniverziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 20. jun, sa počekom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red III sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa II sjednice VI saziva Senata održane 04.06.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 455 i referata iz Biltena UCG br. 457 
 Bilten br. 455:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika/Srbistika (matične/nematične studije) na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Didaktika na Filozofskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlozi Komisija za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 
3. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na osnovnim studijama na Univerzitetu Crne Gore 
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Akt Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 
4. Prijedlog planova organizacije nastave za studijsku 2019/20 godinu 
 a) Prijedlog Odluke o usvajanju planova organizacije nastave za studijsku 2019/20. godinu [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Muzička akademija [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog Plana organizacije nastave-Prirodno-matematički fakultetfakultet [download]
 b)Prijedlog predmeta za koje je moguće nastavu organizovati na engelskom jeziku [download]
 c)Tabelarni pregled predmeta za koje je potrebno raspisati Interni oglas za angažovanje u nastavi za studijsku 2019/20. godinu [download]
 Prijedlog Odluke o raspisivanju Internog oglasa za angažovanje u nastavi za studijsku 2019/20 godinu [download]
 
5. Prijedlog za imenovanje Centralne komsije za upis u studijsku 2019/20. godinu [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 
7. Informacije i pitanja