Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, VIII SJEDNICA VI SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

VIII sjednica VI saziva Senata zakazana je za ponedjeljak 09 septembra, sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata, u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VIII sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa VI sjednice VI saziva Senata održane 17.07.2019. godine [download]
 Zapisnik sa VII elektronske sjednice VI saziva Senata od 27 do 28.08.2019. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Gluma na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidatkinja, prof. mr Sanja Garić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Izvođačke umjetnosti (Klavir) na Muzičkoj akademiji, kandidat, prof. mr Vladimir Domazetović [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Izvođačke umjetnosti (Kamerna muzika studijskom programu Duvački instrumenti) na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja, prof. mr Žana Lekić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Izvođačke umjetnosti (Harmonika) na Muzičkoj akademiji, kandidat, prof. mr Predrag Janković [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Izvođačke umjetnosti (Korepeticija) na Muzičkoj akademiji, kandidat Aleksej Molčanov [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat doc. dr Aleksandar Popović [download]
 Prijedlog za imenovanje Komisije za inauguraciono predavanje [download]
 -Prijedlog komisije za praćenje pristupih predavanja [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Semi Sermaxaj, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Luka Filipović-ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Jeton Havoli, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Tamara Labudović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Radislav Brđanin, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Neda Bošković, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Olga Jokanović,BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora , mr Dubravka Radulović, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Ana Velimitović, BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Amra Šabanić,BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Balša Bajagić-BTF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora , mr Sanja Čalović-Nenezić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,Ninoslava Lalatović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Vukadin Bajagić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Milena Petrović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Tijana Vukadinović, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, Tijana Brandmajer,Medicinski fakultet [download]
 
3. Izvještaj Centralne Komisije za upis-verifikacija odluka o upisu u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore [download]
 
4. Informacije i pitanja