Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XVIII ektronska sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 09-10. april 2020 godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVIII elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XVII sjednice V saziva Senata održane 12.03. 2020 godine [download]
 
1. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na osnovnim studijama na Univerzitetu Crne Gore 
 Prijedlog odluke, Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Folozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
2. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na master studijama na Univerzitetu Crne Gore 
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Folozofskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Muzičke akademije [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke,Mišljenje Centra za unapređenje i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]