Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXI Elektronska sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 XXI ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 27. APRIL 2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXI elektronske sjednice VI sjednice Senata [download]
 -Zapisnik sa XX elektronske sjednice VI saziva Senata od 23. do 24.04. 2020. godine [download]
 
1. Prijedlog Odluke za podjelu Plakete, kao nagrade za završene studije sa najboljim uspjehom 
 Prijedlog Odluke Senata za dodjelu Plakete [download]
 Tabelarni pregled prijedloga vijeća organizacionih jedinica za dodjelu Plakete [download]
 Prijedlozi vijeće organizacionih jedinica sa pratećom dokumentacijom [download]
 Pravilnik o nagradjivanju najboljih studenata Univerziteta Crne Gore [download]