Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXIV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 XXIV sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak, 28. maj 2020. godine, sa počekom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Plava sala u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIV sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje mišljenja o programu kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2020-2023 
 Izvjestaj Izborne komisije za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2020-2023 [download]
 Program razvoja Univerziteta Crne Gore kandidata za izbor rektora za mandatni period 2020-2023 [download]
 Prijava kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2020-2023 sa dokazima [download]
 Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja o programima kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore [download]