Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXV ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 18.09.2020. godine

 XXXV ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA - 18.09.2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Zapisnik sa XXXIV sjednice VI saziva Senata Univeziteta Crne Gore [download]
 
1. Realizacija Javnog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi u studijskoj 2020/21. godini, objavljenog 17.07.2020. godine 
 Prijedlog Odluke Senata o angažovanju u nastavi u studijskoj 2020/21 godini po Javnom oglasu od 17.09.2020. godine [download]
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Javnom oglasu UCG od 17.09.2020. godine [download]
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica sa izvještajem stručnih komisija o angažovanju u nastavi za studijsku 2020/21. godinu po Javnom oglasu od 17.07.2020. godine [download]