Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXVI ELEKTRONSKA SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 XXXVI ELEKTRONSKA SJEDNICA VI SAZIVA SENATA 25 DO 26.09.2020. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVI elektronske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXV elektronske sjednice VI saziva Senata od 18.09.2020. godine [download]
 
1. Prijedlog dopune nastavnog plana (ECTS katalozi sa ishodima učenja) na doktorskim studijama na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 
2. Prijedlog izmjena nastavnog plana na master studijama na studijskom programu Turizam na Fakultetu za turizam i hotelijestvo [download]
 
3. Prijedlog dopuna Plana organizacije nastave na Filozofskim fakulteta [download]
 
4. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim institucijama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtjev -Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Stevo Popović [download]
 Zahtjev, Mašinski fakultet- prof dr Radoslav Tomović [download]
 Zahtjev, Mašinski fakultet, prof. dr Vladan Ivanović [download]
 Zahtjev-Mašinski fakultet, prof. dr igor Vušanović, prof. dr Milan Vukčević, prof. dr Ranislav Bulatović, prof. dr Zdravko Krivokapić, prof. dr Darko Bajić, prof. dr Janko Jovanović i prof. dr Uroš Karadžić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Rade Šarović [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Saša Milić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Vučina Zorić [download]
 Zahtjev-Filozofski fakultet, prof. dr Nada Šakotić [download]
 
5. Prijedlog dodatnog broja studenata za upis na osnovne studije na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo [download]
 
6. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkih fakulteta [download]