Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XXXIX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXIX sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za ponedjeljak, 16 novembar 2020 godine, sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Zgrada Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa sjednice Vijeća za umjetnost od 16.11.2020. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 507 
 Bilten br.507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta i neorgranska hemija i Zagadjivači u životnoj sredini na MTF-u, kandidatkinja dr Milica Kosović Perutović [download]
 Bilten br. 507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Metalurško-inženjerstvo na MTF-u, kandidat dr Nebojša Tadić [download]
 Bilten br. 507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Metodika razredne i razredno-predmetne nastave crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Dijana Vučković [download]
 Bilten br.507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Politička teorija na Fakultetu političkih nauka, kandidatkinja doc. dr Danijela Vuković Ćalasan. [download]
 Bilten br. 507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Zaštita bilja na Biotehničkom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Zindović [download]
 Bilten br.507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Tehnologija-poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kandidatkinja prof. dr Radmila Pajović Šćepanović [download]
 Bilten br. 507: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat prof. dr Nikola Vukčević [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja, dr Ivana Radovanović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Likovna kultura na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidatkinja doc. dr Ana Miljkovac [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje inauguracionog predavanja po Biltenu UCg br. 509 [download]
 Prijedlog Komisije za pristupna predavanja po Biltenu UCG, br. 507 i Biltenu UCG, br. 511 [download]
 
3. Prijedlog Elaborata o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog osnovnog i master studijskog programa Konzervacija i Restauracija [download]
 Prijedlog Elaborata o opravdanosti osnovanja interdisciplinarnog osnovnog i master studijskog programa Restauracija i Konzervacija [download]
 Mišljenje Centra za unapredjenje kvaliteta na Elaborat o opravdanosti osnivanja intredisciplinarnog osnovnog i akademskog studijskog programa Konzervacija i Restauracija [download]
 Prijedlog odluke Senata o Elaboratu o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog osnovnog i master studijskog programa Konzervacija i Restauracija na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
4. Prijedlog Pravila doktorskih studja [download]
 
5. Informacije i pitanja 
 Zaključci Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]