Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2020. godina, XLI SJEDNICA VI SJEDNICA

 EELEKTRONSKA XLI SJEDNICA SENATA

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLI elektronske sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXXIX elektronske sjednice VI saziva Senata od 13-14 [download]
 Zapisnik sa XL sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 16.11.2020. godine [download]
 
1. Verifikacija upisa na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu-I,II i III upisni rok [download]
 
2. Verifikacija upisa na postdiplomske dvogodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu- I i II upisni rok [download]
 
3. Verifikacija upisa na postdiplomske jednogodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu -I i II upisni rok [download]
 
4. Prijedlog dodatnog broja studenta za upis na postdiplomske specijalističke studija, na studijskim programima Predškolsko vaspitanje i Pedagogija na Filozofskom fakultetu, za studijsku 2020/21. godinu [download]