Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA LIX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA LIX SJEDNICA VI SAZIVA SENATA, ponedjeljak 11.10.2021. do utorak 12.10.2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske LIX sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Verifikacija upisa u I godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2021/22. godinu-I upisni rok [download]
 
2. Izvještaj Centralne komisije za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2021/22. godinu-I upisni rok [download]
 
3. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore 
 Zahtev, Mašinski fakultet, prof. dr Igor Vušanović, prof. dr Ranislav Bulatović, prof dr Darko Bajić, prof. dr Janko Jovanović i prof dr Uroš Karadžić [download]
 Zahtjev, Mašinski fakultet, prof dr Radoslav Tomović [download]
 Zahtjev, Biotehnički fakultet, prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 Zahtjev, Filološki fakultet, prof. dr Jelica Stajonović [download]
 Zahtjev, Filološki fakultet, prof. dr Ana Pejanović [download]
 Zahtjev, Filološki fakultet, prof. dr Marija Knežević [download]
 Zahtjev, Filozofski fakultet, prof. dr Vučina Zorić [download]
 Zahtev,Filozofski fakultet, prof. dr Rade Šarović [download]
 Zahtjev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Rašid Hadžić [download]
 
4. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za doktorske studije [download]
 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju rukovodioca interdisciplinarnog doktorskog studijskog programa Održivi razvoj koji organizuje Univerzitet Crne Gore-Centar za doktorske studije [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2021/22. godinu [download]
 
7. Razmatranje zahtjeva Studentskog parlamenta [download]
 Predlog Odluke dodatni ispitni rok [download]
 
8. Verifikacija upisa na osnovne studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje-III upisni rok [download]