Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2021. godina, ELEKTRONSKA LXI SJEDNICA SENATA

Elektronska LXI sjednica Senata, četvrtak 18.11.2021. godine do petka 19.11.2021. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske LXI sjednice Senata [download]
 
1. Verifikacija upisa na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22 godinu – I i II upisni rok [download]
 
2. Verifikacija upisa na postdiplomske dvogodišnje master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu- I i II upisni rok [download]
 
3. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor-Pravni fakultet [download]