Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 28.01.2022. godine

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
1. Prijedlog izmjene Akademskog kalendara za studijsku 2021/22 [download]
 
2. Predlog mišljenja Senenata o izboru kandidata u istraživačko zvanje istraživač u Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore [download]