Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA 22.02.2022. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 - Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 21.01.2021. godine [download]
 -Zapisnik sa sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 21.02.2022 godine [download]
 -Zapisnik sa sjednice Vijeća za umjetnost od 21.02.2022. godine [download]
 Dnevni red elektonske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije za oblast Fizička geografija na Filozofskom fakultetu, kandidat doc. dr Dragan Burić [download]
 Prijedlog komisije, za oblast Posebne sociološke discipline na Filozofskom fakultetu,kandidatkinja dr Liljana Vujadinović [download]
 Prijedlog komisije za oblast Opšta pedagogija i Komparativna pedagogije na Filozofskom fakultetu, kandidatkinja dr Milica Jelić [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Branka Živković [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Sandra Vukasojević [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Izvođačke umjetnosti-Flauta na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja Marija Đurđević Ilić [download]
 Prijedlog Komisije za oblasti Opšta istorija i Nacionalna istorija na Filozofskom fakultetu, kandidat prof. dr Nenad Perošević [download]
 Prijelog komisije za oblast Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Miloš Brajović [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu, kandidatkinje dr Slavica Tomović i dr Maja Delibašić [download]
 Prijedlog Komisije za izbor u naučno zvanje za oblast Biomedicina-molekularna biologija na Institutu za napredne studije-kandidatkinja dr Maša Ždralević [download]
 Prijedlog Komisije za izbor u naučno zvanje za oblast Filozofija na Institutu za napredne studije-kandidat dr Filip Ivanović [download]
 Prijedlog Komisije za izbor u naučno zvanje za oblast Sociologija na Institutu za napredne studije-kandidat dr Bojan Baća [download]
 Prijedlog Komisije za oblast Građevinska mehanika i Teorija konstrukcije na Građevinskom fakultetu, kandidat dr Milivoje Rogač [download]
 
2. Organizacija nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Predlog odluke Senata i Predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Predlog odluke Senata i Predlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Predlog odluke Senata i predlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Predlog odluke Senata i Predlog Vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 Predlog odluke Senata i predlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]