Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, Elektronska sjednica Senata

Elektronska LXIX sjednica Senata - petak, 4. mart 2022. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata [download]
 
1. Razmatranje zahtjeva za reakreditaciju UCG 
 Prijedlog odluke Senata [download]
 Zahtjev za reakreditaciju Univerziteta Crne Gore [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Arhitektonski fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Biotehnički fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Ekonomski fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Elektrotehnički fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Građevinski fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Mašinski fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Muzička akademija [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Medicinski fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Filozofski fakuktet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Filološki fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Pomorski fakultet Kotor [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Prirodno-matematički fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Pravni fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Izvještaj o samoevaluaciji - Fakultet političkih nauka [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta u vezi sa reakreditacijom UCG [download]
 Detaljna dokumentacija - NAPOMENA: Veličina dokumenta je skoro 1 GB [download]