Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, KONSTITUTIVNA SJEDNICA VII SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

Konstitutivna sjednica VII saziva Senata zakazana je za četvrtak, 05 maj, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red Konstitutivne sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Konstatovanje prestanka mandata članovima VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore i članovima vijeća Senata 
 Konstatovanje prestanka mandata članovima VI saziva Senata UCG [download]
 Konstatovanje prestanka mandata članovima vijeća Senata UCG [download]
 
2. Verifikacija mandata članovima VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore i članovima vijeća Senata 
 Odluka Senata o verifikaciji mandata članovima VII saziva Senata UCG [download]
 Odluka Senata o verifikaciji mandata članovima vijeća Senata UCG [download]
 
3. Poslovnik o radu Senata Univerziteta Crne Gore [download]