Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE-10 jun

 ELEKTRONSKA SJEDNICA VII SAZIVA SENATA, PETAK 10 JUN

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektronske sjednice Senata [download]
 
1. Prijedlog Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2022/23. godini 
 Prijedlog Odluke Senata o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta o prijedlozima organizacionih jedinica za upis u I godinu osnovnih studija u studijskoj 2022/23. godini [download]
 Predlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu [download]