Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, V sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

V sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak, 12 septembar 2013. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjedice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red V sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa IV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Ekonomski fakultet [download]
 Predlog Komisija-Medicinski fakultet [download]
 Predlog za izmjenu člana komisije-Filozofski fakultet [download]
 Predlog Komisije - Fakultet za pomorstvo [download]
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Milun Lutovac [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Deja Piletić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vanja Vukićević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragutin Papović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Prirodno-matematički fakultet - Vlatko Kastratović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije - Ekonomski fakultet - Tanja Janković [download]
 Komisija za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Marina Krstajić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Goran Ćeranić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet - Danijela Ristić-Radojević [download]
 Predlog teme i mentora-Predrag Živković [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Željko Rutović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet - Jelena Bašanović [download]
 Predlog teme i mentora -Fakultet političkih nauka - Mladen Grgić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka - Nenad Koprivica [download]
 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vladimir Vojinović [download]
 Prigovor na Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije mr Vladimira Vojinovića [download]
 Reagovanje Vladimira Vojinovića na Prigovor na Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije  [download]
 Predlog odluke Pravnog fakulteta [download]
 
3. Verifikacija upisa u I godinu osnovnih studija na Univerzitet Crne Gore za studijsku 2013/14 godinu 
 a) predlozi jedinica za prosirenje liste za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2013/14 godinu [download]
 b) Izvještaj Centralne komisije za upis  [download]
 Tabelarni pregled planiranog broja i broja upisanih u studijsku 2013/14. godinu [download]
 c) Predlozi Pravila za prepis [download]
 
4. Realizacija internih oglasa Univerziteta od 28.06. i 12.07.2013. godine i Eksternog oglasa Univerziteta od 27.08.2013. godine 
 Predlozi po Internom oglasu [download]
 Predlozi po Eksternom oglasu [download]
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po eksternom konkursu [download]
 
5. Predlozi broja studenata za upis na postdiplomske magistarske i doktorske studije [download]
 
6. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
7. Pitanja i predlozi 
 Molbe studenata [download]