Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof dr Predrag Miranović, rektor

VIII sjednica IV saziva Senata održaće se u četvrtak 28 novembra 2013 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanje sjednice:Sala  Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Muzičke akademije u Strukovnom vijeću za umjetnost [download]
 Zapisnik sa VII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog teme i mentora-Mašinski fakultet-Milan Šekularac [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Avni Alidemaj [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mihaela Lalić [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu  [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog odluke Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje o priznavanju ispita studentima doktorskih studija [download]
 
2. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta od 27.08.2013. godine [download]
 
 
3. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja usmjerenja Makroekonomija na postdiplomskim akademskim magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu [download]
 
4. Struktura Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
5. Predlog Vijeća Graðevinskog fakulteta o posebnim uslovima studiranja za studente koji imaju status vrhunskog sportiste [download]
 
6. Predlozi broja studenata za upis na doktorske studije na Graðevinskom fakultetu za studijsku 2013/14 godinu [download]
 
7. Institucionalna evaluacija Univerziteta-Predlog Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Predlozi Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Predlog VIjeća Mašinskog fakulteta [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore [download]
 Zahtjev-prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 
10. Pitanja i predlozi [download]