Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2013. godina, VIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof dr Predrag Miranović, rektor

VIII sjednica IV saziva Senata održaće se u četvrtak 28 novembra 2013 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanje sjednice:Sala  Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata predstavnika Muzičke akademije u Strukovnom vijeću za umjetnost [download]
 Zapisnik sa VII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog teme i mentora-Mašinski fakultet-Milan Šekularac [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Avni Alidemaj [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mihaela Lalić [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu  [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Predlog odluke Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje o priznavanju ispita studentima doktorskih studija [download]
 
2. Realizacija Eksternog oglasa Univerziteta od 27.08.2013. godine [download]
 
 
3. Razmatranje Elaborata o opravdanosti osnivanja usmjerenja Makroekonomija na postdiplomskim akademskim magistarskim studijama na Ekonomskom fakultetu [download]
 
4. Struktura Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
5. Predlog Vijeća Graðevinskog fakulteta o posebnim uslovima studiranja za studente koji imaju status vrhunskog sportiste [download]
 
6. Predlozi broja studenata za upis na doktorske studije na Graðevinskom fakultetu za studijsku 2013/14 godinu [download]
 
7. Institucionalna evaluacija Univerziteta-Predlog Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Predlozi Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Predlog VIjeća Mašinskog fakulteta [download]
 
9. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Univerziteta Crne Gore [download]
 Zahtjev-prof. dr Snježana Hrnčić [download]
 
10. Pitanja i predlozi [download]