Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XIII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak 03. april 2014. godine, s početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2.

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. SPISAK ČLANOVA IV SAZIVA SENATA UNIVERZITETA NA DAN 03.APRIL 2014. GODINE [download]
 
3. BIOGRAFIJE I PROGRAMI RAZVOJA UNIVERZITETA CRNE GORE KANDIDATA ZA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA MANDATNI PERIOD 2014-2017. [download]