Obavještenja za predmete - PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Nastava i vežbe u nedelji održavanja prvog kolokvijuma

16.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Rezultati pismenog dijela kolokvijuma iz Digitalnog VLSI dizajna (09.04.2021.)

16.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Primer prvog kolokvijuma

16.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 14.04.2021

14.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Termin održavanja prvog kolokvijuma

14.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala

Rezultati kolokvijuma

12.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Postavka prvog kolokvijuma iz prethodnih školskih godina

12.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Ažurirana šesta prezentacija sa predavanja

11.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Parametri modela

08.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Termin održavnja dijela kolokvijuma koji se radi uz pomoć računara

08.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 07.04.2021

07.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Kolokvijum iz Digitalnog VLSI dizajna (09.04.2021.)

06.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 05.04.

05.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Odlaganje termina nastave 5. aprila

02.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Zadaci za vježbu iz Digitalnog VLSI dizajna

02.04.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Odlaganje nastave - 31.03.2021

31.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 29.03.

29.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Ažurirane prezentacije sa predavanja (1-5)

27.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala

Termin polaganja kolokvijuma i raspored grupa

26.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 24.03.2021.

24.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 22,03,

22.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 17.03.2021

17.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 15.03.

15.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja

15.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Vježbe

15.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 10. mart 2021. godine

10.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Način održavanja vježbi

08.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 08,03,

08.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nadoknada nastave

05.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalna elektronika

Rezultati nakon ispita u martovskom roku

04.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Odlaganje nastave i termin nadoknade

03.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Materijal za vježbe

02.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 01.03.

01.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Link za instalaciju softvera

01.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Prvi termin vježbi

01.03.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastava - 24.02.2021.

24.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalni VLSI dizajn

Način održavanja vježbi

24.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Predavanja 22.02

22.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Prezentacije sa predavanja

18.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Obavještenje u vezi nastave

17.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Alati za razvoj softvera

Nastavni materijali

17.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala

Način izvođenja nastave

17.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Naučni softverski alati

Odlaganje predavanja

15.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Dizajn i razvoj softvera

Način održavanja predavanja

13.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

12.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Digitalna elektronika

Rezultati nakon drugog termina polaganja

11.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova

Termin popravnog ispita

08.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova

Rezultati nakon zavrsnog ispita

01.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Java programiranje

Rezultati nakon ispita

01.02.2021


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Softver otvorenog koda

Termin popravnog ispita

01.02.2021


1 | 2 | 3