Obavještenja za predmete - PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO


PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova   07.12.2021
  Termin kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   06.12.2021
  Rezultati kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   02.12.2021
  Deveto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   30.11.2021
  Lab. vježbe 30.11.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   29.11.2021
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Matematičke metode u računarstvu   29.11.2021
  Vježbe 7 (dodat 2. zadatak 2021)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova   26.11.2021
  Odlaganje nastave
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   26.11.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u osmom terminu (14.12.2021)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   24.11.2021
  Rezultati kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   23.11.2021
  Vježbe 23.11.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   23.11.2021
  Kolokvijum
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   21.11.2021
  Materijal za sedmo i osmo predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   21.11.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u sedmom terminu predavanja (23.11.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   20.11.2021
  Osmo predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   17.11.2021
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   16.11.2021
  Sedmo predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Matematičke metode u računarstvu   15.11.2021
  Vježbe 5 (dodat Laplasijan)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Matematičke metode u računarstvu   15.11.2021
  Prvi kolokvijum
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   12.11.2021
  Termin održavanja prvog lab. testa
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Java programiranje   09.11.2021
  Termin predavanja 10.11.2021.godine
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   09.11.2021
  Lab. vježbe 09.11.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   08.11.2021
  Materijali za pripremu usmenog dijela kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   08.11.2021
  Materijal za šesto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   08.11.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u šestom terminu predavanja (09.11.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   08.11.2021
  Termin održavanja kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   04.11.2021
  Šesto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   02.11.2021
  Termin održavanja lab. vježbi 02.11.2021.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   29.10.2021
  Obavještenje o terminu održavanja kolokvijuma
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   29.10.2021
  Peto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   27.10.2021
  Četvrto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   27.10.2021
  Materijal za peto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   27.10.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u petom terminu predavanja (02.11.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   26.10.2021
  Lab. vjezbe (26.10)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   26.10.2021
  Materijal za treću lab. vježbu
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Izborni predmet 2- IoT mreže   25.10.2021
  Teme za seminarske radove
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   22.10.2021
  Materijal za četvrto predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   22.10.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u četvrtom terminu predavanja (26.10.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala   22.10.2021
  Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku održanom 21.10.2021.
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Teorija informacija i kodova   21.10.2021
  Predavanje 1
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Matematičke metode u računarstvu   21.10.2021
  Vježbe 2 (dodat 3. zadatak 2021.)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Računarska obrada signala   20.10.2021
  Polaganje u dodatnom ispitnom roku
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   19.10.2021
  Materijal za prvu laboratorijsku vježbu
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   19.10.2021
  Materijal za drugu laboratorijsku vježbu
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   19.10.2021
  Obavještenje o načinu održavanja laboratorijskih vježbi (19.10.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   18.10.2021
  Materijal za treće predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Savremene ICT tehnologije   18.10.2021
  Obavještenje o načinu održavanja nastave u trećem terminu predavanja (19.10.2021. godine)
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Matematičke metode u računarstvu   15.10.2021
  Promjena termina i načina izvođenja nastave
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Principi mobilnih radiokomunikacija   14.10.2021
  Treće predavanje
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Softver otvorenog koda   13.10.2021
  Termin predavanja
PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO - Softver otvorenog koda   13.10.2021
  Sistem za e-učenje

1 | 2 | 3 | 4 | 5