Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Master interdisciplinarni studijski program Mehatronika, u odnosu na klasične inženjerske nauke, omogućava studentima razvijanje holističkog (cjelovitog) razmišljanja o proizvodu, dostizanje tehničkih kompetencija sticanjem teorijskih i praktičnih znanja iz sinergijski povezanih inženjerskih disciplina mašinstva (mehanika), elektronike (upravljanje), i informacionih tehnologija, zatim ličnih kompetencija, i kompetencija timskog rada, a sve u cilju ispunjenja zahtjeva mehatronike. Studenti će biti osposobljeni da: - efikasno komuniciraju sa inženjerima specijalistima različitih disciplina (mašinstva, elektrotehnike, softvera, hidraulike, itd); - pokažu znanje i razumijevanje u oblasti mehatronike, a koje predstavlja osnovu za razvijanje kritičnog mišljenja i primjenu multidisciplinarnog znanja; - posjeduju sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja u praksi sa jasnom predstavom o tome šta su dobre, a šta loše strane odabranog rešenja i koja su njegova ograničenja; - koji su u stanju da primijene znanje u rešavanju problema u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar obrazovno-naučnog polja studija; - dizajn proizvoda istovremeno sagledaju sa aspekta različitih inženjerskih oblasti; - utvrde funkcionalno međudjelovanje između mehaničkih, elektronskih i informacionih tehnologija; - prostorno povežu podsisteme u jednu jedinicu; - primjene specijalistička znanja iz oblasti mehatronike na kreativan i inovativan način tokom projektovanja, razvoja i proizvodnje modernih proizvoda; - prilagođavaju mehatroničke proizvode promjenjivim zadacima i situacijama; - projektuju upravljačke funkcije mehatroničkog sistema; - obezbijede multifunkcionalnost proizvoda koja se odnosi na funkcije mikroprocesora, koje su određene kompjuterskim programom; - razmatraju, analiziraju i interpretiraju sadržaj naučnih radova, savremenih problema i inovacija u oblasti mehatronike; - koriste metode eksperimentalne verifikacije inovacija i naučnih otkrića uz korišćenje savremenih inženjerskih alata; - samostalno izvode eksperimente, obrađuju rezultate, kao i da formulišu i donose odgovarajuće zaključke; - imaju sposobnost da integrišu znanje, rešavaju složene probleme i da rasuđuju na osnovu dostupnih informacija koje sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima profesije povezanim sa primjenom njihovog znanja i rasuđivanja, - koji su u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenesu znanje i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti; - na odgovarajući način napišu i prezentuju rezultate svog rada u međunarodnim časopisima, na konferencijama i u predlozima projekata; - projektuju mehatroničke proizvode i sisteme sa ciljem da unaprijede i/ili optimiziraju funkcionalnost projektovanog proizvoda; - da nastave dalje školovanje na drugim univerzitetima u inostranstvu.