Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ENERGETSKA I EKSERGETSKA ANALIZA

Naziv predmeta:ENERGETSKA I EKSERGETSKA ANALIZA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7275Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / DVOFAZNI TOK

Naziv predmeta:DVOFAZNI TOK
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7277Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaECTS ciljevi su upoznavanje sa: 1. Osnovnim zakonima strujanja fluida u dvofaznom toku; 2. Metdologijom proračuna strujanja u dvofaznom toku; 3. Jednodimenzionim strujanjem dvofazne mješavine; 4. Slivanjem tankog sloja tečnosti niz čvrstu površinu; 5. Strujanjem dvofazne mješavine u cijevim kružnog poprečnog presjeka;
Ishodi učenjaStudenti će nakon polaganja ispita biti osposobljeni za rješavanje inženjerskih problema iz primijenjene mehanike fluida i transportnih procesa koji uključuju promjenu faze odn. dvofazni tok fluida.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Milan Šekularac Prof dr Uroš Karadžić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja; Vježbe
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni zakoni strujanja u dvofaznom toku
I nedjelja, vježbe - Primjeri
II nedjelja, pred.-Jednodimenzionalno strujanje dvofazne mješavine. Jednačine jednodimenzionalnog dvofaznog toka
II nedjelja, vježbe Primjeri
III nedjelja, pred.- Jednačina toplotnog bilansa dvofazne mješavine pri jednodimenzionalnom strujanju
III nedjelja, vježbe - Primjeri
IV nedjelja, pred.- Slučajevi kretanje rjeđe faze kroz gušću fazu koja miruje i obrnuto gušće faze kroz rjeđu fazu
IV nedjelja, vježbe - Primjeri
V nedjelja, pred.- Slivanje tankog sloja tečnosti niz čvrstu površinu
V nedjelja, vježbe - Primjeri
VI nedjelja, pred.- Strujanje dvofazne mješavine u cijevima kružnog presjeka
VI nedjelja, vježbe - Primjeri
VII nedjelja, pred.- Laminarno strujanje tečne faze u prstenastom dvofaznom toku mješavine u cijevima kružnog poprečnog presjeka
VII nedjelja, vježbe - Primjeri
VIII nedjelja, pred.- Turbulentno strujanje tečne faze u prstenastom dvofaznom toku mješavine u cijevima kružnog poprečnog presjeka
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri
IX nedjelja, pred.- Metoda Lokart Martinelija za određivanje pada pritiska
IX nedjelja, vježbe - Primjeri
X nedjelja, pred.- CFD prilazi u rješavanju dvofaznog toka
X nedjelja, vježbe - Primjeri
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. Dečan Ivanović, Dvofazni tok, Univerzitet Crne Gore 2. M.Ishi, i dr, Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow, Springer 2011
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / POSLOVNA IZVRSNOST

Naziv predmeta:POSLOVNA IZVRSNOST
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7287Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja je da studenti ovladaju znanjem iz oblasti poslovne izvrsnosti i uoče istraživačke trendove. Cilj je i da studenti ovladaju znanjima i tehnikama koje mogu primijeniti u pravcu poboljšavanja organizacionih performansi.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumije principe poslovne izrsnosti. 2. Unapređuje sisteme po principima različitih modela poslovne izvrsnosti. 3. Vrši analizu i definiše mjere za unapređenje realnih sistema. 4. Primjenjuje metode naučno istraživačkog rada. 5. Generiše nova naučna znanja i primjenjuje ih u konkretnim uslovima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zdravko Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Poslovna izvrsnost-Osnove
I nedjelja, vježbe - Poslovna izvrsnost-Osnove
II nedjelja, pred.-Modeli poslovne izvrsnosti
II nedjelja, vježbe Modeli poslovne izvrsnosti
III nedjelja, pred.- Postulati poslovne izvrsnosti i principi
III nedjelja, vježbe - Postulati poslovne izvrsnosti i principi
IV nedjelja, pred.- Uporedna analiza kriterijuma modela poslovne izvrsnosti
IV nedjelja, vježbe - Uporedna analiza kriterijuma modela poslovne izvrsnosti
V nedjelja, pred.- Kriterijumi zahtjeva
V nedjelja, vježbe - Kriterijumi zahtjeva
VI nedjelja, pred.- Kriterijumi rezultata
VI nedjelja, vježbe - Kriterijumi rezultata
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Veza poslovne izvrsnosti i Sistema menadžemanta
VIII nedjelja, vježbe - Veza poslovne izvrsnosti i Sistema menadžemanta
IX nedjelja, pred.- Inovacija, kreativnost i učenje mjera poboljšavanja modela
IX nedjelja, vježbe - Inovacija, kreativnost i učenje mjera poboljšavanja modela
X nedjelja, pred.- Samoocjenjivanje i softveri za samoocjenjivanje
X nedjelja, vježbe - Samoocjenjivanje i softveri za samoocjenjivanje
XI nedjelja, pred.- Ekspertski nadzor nad sistemom ocjenjivanja
XI nedjelja, vježbe - Ekspertski nadzor nad sistemom ocjenjivanja
XII nedjelja, pred.- Benčmarking – samocjenjivanje
XII nedjelja, vježbe - Benčmarking – samocjenjivanje
XIII nedjelja, pred.- Benčmarking kriterijuma modela poslovne izvrsnosti
XIII nedjelja, vježbe - Benčmarking kriterijuma modela poslovne izvrsnosti
XIV nedjelja, pred.- Istraživanja i trendovi – poslovna izvrsnost
XIV nedjelja, vježbe - Istraživanja i trendovi – poslovna izvrsnost
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume
Konsultacijeutorak 13-15, četvrtak 11-13
Literatura[1] Edited by:L.J. Porter and S.J. Tanner.. (2011). Assessing Business Excellence, Taylor & Francis [2] Radhi M., Diers S. (2012). Excellence in Sevice und Administration, carl Hanser verlag, Muenchen [3] Oakland J.. (2014) Total Quality management and Operational Excellence, Routledge, London [4] EFQM Excellence Model 2013 (2013), EFQM, iBook, Brussels.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum sa 25 poena II kolokvijum sa 25 poena Završni ispit sa 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ODABRANA POGLAVLJA IZ TURBINA

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ TURBINA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8885Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / AKVIZICIJA I OBRADA EKSPERIMENTALNIH PODATAKA

Naziv predmeta:AKVIZICIJA I OBRADA EKSPERIMENTALNIH PODATAKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10503Izborni184+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje teorijskih i praktičnih znanja o senzorima, pripremi signala i akviziciji eksperimentalnih podataka, kao i znanja o metodama planiranja eksperimenta.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primjenjuju fundamentalna znanja o senzorima, pripremi signala i akviziciji eksperimentalnih podataka. 2. Primjenjuju unaprijeđena znanja i vještine za planiranje i izvođenje eksperimentalnih istraživanja. 3. Implementiraju praktična znanja i iskustva u obradi eksperimentalnih podataka, izbora metoda, kao i pripreme mjerne opreme i mašina za ispitivanje. 4. Samostalno urade tehnički elaborat i izvještaj o predmetnom ispitivanju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nikola Šibalić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, izrada elaborata ispitivanja i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Eksperimentalna istraživanja definicije i klasifikacija.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Senzori za ispitivanje.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Toplotni, mehanički, kinematski, geometrijski, vremenski, električni, hemijski i fizikalni senzori.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Priprema i kalibracija senzora.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Definisanje plana istraživanja.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Preliminarna istraživanja.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Planiranje eksperimenta.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Priprema istraživačkog mjesta i projektovanog istraživanja.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Priprema signala i akvizicija eksperimentalnih podataka.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Postavljanje opreme za akviziciju podataka.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Izvođenje glavnih eksperimentalnih istraživanja.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Obrada eksperimentalnih podataka.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Metode i softver za obradu eksperimentalnih podataka.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Metode za identifikaciju analognih modela pomoću diskretizovanih eksperimentalnih podataka.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Primjeri identifikacije analognih modela pomoću diskretizovanih eksperimentalnih podataka.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima. Odbranjen elaborat izvršenog ispitivanja.
Konsultacije
Literatura[1] Predavanja u elektronskom obliku. [2] J. Park, S. Mackay: Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Elsevier, 2003. [3] H. L. Wang, Eds, Identification of Continuous-time Models from Sampled Data, Springer, 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrezentacija elaborata ispitivanja 100 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA

Naziv predmeta:MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10504Izborni184+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Ciljevi izučavanja predmetaNadogradnja i proširenje stečenih znanja u toku osnovnih i master akademskih studija u oblasti modeliranja, optimizacije i prognoziranja za potrebe i primjenu u industrijskom inženjerstvu, kao i razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim vještinama potrebnim za rješavanje realnih problema industrijskog inženjerstva.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita student će biti sposoban da: 1. Zna šta je matematičko modeliranje i podjelu matematičkih modela. 2. Zna determinističke stohastičke modele. 3. Zna koji se ciljevi mogu postići korišćenjem matematičkog modeliranja. 4. Zna primjenu softverskih alata i naprednih tehnika analize i umeričke metode analize 5. Zna algoritamski koncept metode konačnih elemenata i interpretaciju konačnih elemenata. 6. Zna koji su linijski, površinski i zapreminski elementi. 7. Zna analiza inženjerskih problema primjenom metode konačnih elemenata i simulaciju. 8. Zna optimizaciju i nalaženje minimalnih i maksimalnih vrijednosti funkcije cilja u zavisnosti od postavljenih ograničenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Mileta Janjić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Modeliranje. Matematičko modeliranje.
I nedjelja, vježbe - Izrada primjera iz matematičkog modeliranja.
II nedjelja, pred.-Podjela matematičkih modela. Deterministički Modeli.
II nedjelja, vježbe Izrada primjera iz determinističkih modela.
III nedjelja, pred.- Stohastički modeli.
III nedjelja, vježbe - Izrada primjera iz stohastičkih modela.
IV nedjelja, pred.- Ciljevi koji se mogu postići korišćenjem matematičkog modeliranja.
IV nedjelja, vježbe - Primjeri ciljeva matematičkog modeliranja.
V nedjelja, pred.- Modeliranje kao dio savremenih metoda projektovanja.
V nedjelja, vježbe - Primjeri primjene modeliranja u projektovanju proizvodnih procesa.
VI nedjelja, pred.- Primjena softverskih alata i napredne tehnike analize.
VI nedjelja, vježbe - Korišćenje softverskih alata z modeliranje.
VII nedjelja, pred.- Algoritamski koncept metode konačnih elemenata (MKE).
VII nedjelja, vježbe - Primjeri primjene MKE.
VIII nedjelja, pred.- Numeričke metode analize.
VIII nedjelja, vježbe - Izrada zadataka iz numeričkih metoda.
IX nedjelja, pred.- Interpretacija konačnih elemenata.
IX nedjelja, vježbe - Primjeri primjene rezultata MKE.
X nedjelja, pred.- Linijski elementi. Površinski elementi. Zapreminski elementi.
X nedjelja, vježbe - Primjeri uticaja vrste konačnih elemenata.
XI nedjelja, pred.- Analiza inženjerskih problema primjenom metode konačnih elemenata.
XI nedjelja, vježbe - Primjeri primjene MKE u rešavanju inženjerskih problema.
XII nedjelja, pred.- Simulacija.
XII nedjelja, vježbe - Primjeri Simulacije
XIII nedjelja, pred.- Optimizacija.
XIII nedjelja, vježbe - Primjeri optimizacije.
XIV nedjelja, pred.- Nalaženje minimalnih i maksimalnih vrijednosti funkcije cilja u zavisnosti od postavljenih ograničenja.
XIV nedjelja, vježbe - Izrada primjera nalaženja ekstremnih vrijednosti funkcije cilja.
XV nedjelja, pred.- Pregled optimizacionih metoda.
XV nedjelja, vježbe - Primjena optimizacionih metoda
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju predavanja, vježbe, urade projektni rad i završni ispit.
KonsultacijeNa dan izvođenja nastave, nakon časova.
Literatura• P. Hartley, I. Pillinger, C. Sturgess, Numerical Modelling of Material Deformation Processes, Springer-Verlag, London, 1992. • M. A. Crisfield, Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, John Wiley & Sons, West Sussex, England, 1991. • F. S. Hillier, Lieberman, G. J.: Introduction to operations research (seventh edition), McGraw-Hill, New York, 2000. • J. Petrić, Operaciona istraživanja (knjiga 1 i 2), Savremena administracija, Beograd, 1990.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Projektni rad - 20 poena; • Završni ispit - 80 poena. • Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / PONAŠANJE I POUZDANOST MATERIJALA U EKSPLOATACIJI

Naziv predmeta:PONAŠANJE I POUZDANOST MATERIJALA U EKSPLOATACIJI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10505Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaOsnovni cilj ovog predmeta je da studenti prepoznaju kompleksnost trojstva materijal - parametri rada - radna sredina. Studenti treba da procijene mogućnost nastanka negativnih posledice ovog sadejstva i mogućnost njihovog otklanjanja.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Rješavaju konkretne probleme iz oblasti otkrivanja i prepoznavanja tipova oštećenja materijala tokom eksploatacije. 2. Utvrde potencijalne uzroke oštećenja, kao i da sagledaju eventualne mogućnosti za preventivu daljoj pojavi oštećenja do kojih može da dođe. 3. Prepoznaju i definišu stanje materijalu u zavisnosti od uslova eksploatacije: puzanje, zamor, zaostali naponi i korozija. 4. Da povezuje stečena znanja iz ove oblasti sa drugim oblastima. 5. Primjenjuju stečena znanja u praksi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Darko Bajić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalna izrada projektnog zadatka, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Velike svjetske havarije i lomovi konstrukcija.
I nedjelja, vježbe - Primjeri i uzroci nastanka akcidentnih situacija.
II nedjelja, pred.-Vrste lomova.
II nedjelja, vježbe Osnovni pojnovi i vrste loma elemenata.
III nedjelja, pred.- Tetraedar materijal / konstrukcija - radna sredina - parametri rada - pouzdanost.
III nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
IV nedjelja, pred.- Osnovi teorije puzanja, otpornost materijala na puzanje, uticajni faktori, mehanizmi stvaranja oštećenja u uslovima puzanja.
IV nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
V nedjelja, pred.- Degradacija materijala, stvaranje pora, pukotina, njihovo širenje i lom.
V nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
VI nedjelja, pred.- Zamor, uticajni faktori posebno sa aspekta materijala i grešaka u materijalu.
VI nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
VII nedjelja, pred.- Nukleacija prslina, njihova propagacija u različitim sredinama i lom.
VII nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
VIII nedjelja, pred.- Zaostali naponi i njihov značaj, vrste zaostalih napona i njihov uticaj na svojstva materijala.
VIII nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
IX nedjelja, pred.- Tehnike mjerenja zaostalih napona i postupci njihovog smanjenja.
IX nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
X nedjelja, pred.- Koncentratori napona.
X nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
XI nedjelja, pred.- Vremenska čvrstoća.
XI nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
XII nedjelja, pred.- Mikrostrukturna degradacija.
XII nedjelja, vježbe - Analiza praktičnog primjera.
XIII nedjelja, pred.- Korozija, vrste korozije, mehanizmi korozije, sklonost materijala ka korozionom oštećivanju u različitim sredinama i razaranja usled korozije i kombinovanih mehanizama.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza primjera.
XIV nedjelja, pred.- Metode procjene vijeka i povećanje pouzdanosti.
XIV nedjelja, vježbe - Analiza primjera.
XV nedjelja, pred.- Tehničke norme
XV nedjelja, vježbe - Analiza tehničkih normi kroz primjer.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbama, izrada projektnog zadatka i kolokvijuma.
Konsultacije2 puta sedmično
Literatura[1] David Roylance: Statistics of fracture, Cambridge, 2001 [2] Milnie, Ritchie et.al: Cyclic Loading and fatigue, Comprehensive Structural Integrity, Vol 4, Elsevier, 2003 [3] Šijački Žeravčić V., Bakić G., Đukić M.: Korozija termoenergetskih postrojenja, Monografija - Tehnološko metalurški fakultet, Mašinski fakultet, NI Vinča, EPS, Beograd, 2002 [4] V. Šijački Žeravčić: Zaostali naponi – Monography, Fac. of Mech.Eng. Belgrade, 1999 [5] A. Sedmak, S.Sedmak, LJ. Milović: Pressure equipment integrity assessment by elastic-plastic fracture mechanics methods, Monography, Society for structural integrity and life, Belgrad, 2011.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePredat projektni zadatak: 14 Kolokvijumi: 2 x 18 =36 poena Završni ispit: 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kabinetu 418 ili na darko@ucg.ac.me
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ODABRANA POGLAVLJA IZ MAŠINSKIH ELEMENATA

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ MAŠINSKIH ELEMENATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10506Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaOvaj predmet ima za cilj da upozna studente sa mogućnostima riješavanja aktuelnih problema u oblasti mašinskih elemanata.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Konstruišu vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina 2. Konstruišu vratila za brodske pogonske sisteme 3. Konstruišu različite tipove kinematskih spojnica 4. Analiziraju elastohidrodinamičko podmazivanje ležaja i zupčanika 5. Konstruišu magnetne spojnice, ležaje i zupčanike
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Janko Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, domaći zadaci, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Konstruisanje vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina.
I nedjelja, vježbe - Konstruisanje vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina.
II nedjelja, pred.-Konstruisanje vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina.
II nedjelja, vježbe Konstruisanje vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina.
III nedjelja, pred.- Konstruisanje vratila za brodske pogonske sisteme.
III nedjelja, vježbe - Konstruisanje vratila za brodske pogonske sisteme.
IV nedjelja, pred.- Konstruisanje vratila za brodske pogonske sisteme.
IV nedjelja, vježbe - Konstruisanje vratila za brodske pogonske sisteme.
V nedjelja, pred.- Konstruisanje kinematskih spojnica.
V nedjelja, vježbe - Konstruisanje kinematskih spojnica.
VI nedjelja, pred.- Konstruisanje kinematskih spojnica.
VI nedjelja, vježbe - Konstruisanje kinematskih spojnica.
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Elastohidrodinamičko podmazivanje kotrljajnih ležaja
VIII nedjelja, vježbe - Elastohidrodinamičko podmazivanje kotrljajnih ležaja
IX nedjelja, pred.- Elastohidrodinamičko podmazivanje kotrljajnih ležaja
IX nedjelja, vježbe - Elastohidrodinamičko podmazivanje kotrljajnih ležaja
X nedjelja, pred.- Elastohidrodinamičko podmazivanje zučanika.
X nedjelja, vježbe - Elastohidrodinamičko podmazivanje zučanika.
XI nedjelja, pred.- Elastohidrodinamičko podmazivanje zučanika.
XI nedjelja, vježbe - Elastohidrodinamičko podmazivanje zučanika.
XII nedjelja, pred.- Konstruisanje magnetnih spojnica
XII nedjelja, vježbe - Konstruisanje magnetnih spojnica
XIII nedjelja, pred.- Konstruisanje magnetnih ležaja
XIII nedjelja, vježbe - Konstruisanje magnetnih ležaja
XIV nedjelja, pred.- Konstruisanje magnetnih zupčanika
XIV nedjelja, vježbe - Konstruisanje magnetnih zupčanika
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno 8 kredita x 40/30 = 10 sati i 40 minuta Struktura: 4 sata predavanja 6 sat i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (10 sati 40 minuta) x 16 = 170 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 2 x (10 sati 40 minuta) = 21 sati 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 8x30 = 240 sati Dopunski rad: 48 sati za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 180 sati) Struktura opterećenja: 170 sati 40 minuta (Nastava)+21 sati 20 minuta (Priprema)+48 sata (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu i vježbe, rade i predaju domaće zadatke, rade kolokvijume.
Konsultacije2 puta nedjeljno
Literatura1. Schmid, S.R., Hamrock, B.J., Jacobson, B.O., Fundamentals of Machine Elements, CRC Press, 2013. 2. Carlton, J.S., Marine Propellers and Propulsion, Elsevier, 2007. 3. Huang, P., Numerical Calculation of Elastohydrodynamic Lubrication: Methods and Programs, , John Wiley & Sons, Inc., 2015. 4. Chau, T., electric Vehicle Machines and Drives: Design, Analysis and Application, John Wiley & Sons, Inc., 2015. 5. Maslen, E.H., Schweitzer, G., Magnetic Bearings: Theory, Design and Application to Rotary Machiney, Spingre, 2009.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje2 domaća zadatka 2x5 = 10 poena 2 kolokvijuma 2x20 = 40 poena završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / AUTONOMNI UREĐAJI, MAŠINE I PROCESI

Naziv predmeta:AUTONOMNI UREĐAJI, MAŠINE I PROCESI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10508Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / AUTONOMNI UREĐAJI, MAŠINE I PROCESI

Naziv predmeta:AUTONOMNI UREĐAJI, MAŠINE I PROCESI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10508Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / KONSTRUISANJE MAŠINA I MEHANIZAMA

Naziv predmeta:KONSTRUISANJE MAŠINA I MEHANIZAMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10509Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje potrebnim znanjem i razvoj kreativnih sposobnosti za projektovanje i konstruisanje složenih mehanizama i mašina.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Koriste naučni pristup u rješavanju složenih konstrukcionih problema 2. Primijene postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju konstrukcije mašina i mehanizama 3. Primijene postupke Metodičnog konstruisanja kod izbora optimalnih varijanti rješenja konstrukcije 4. Razviju optimalan oblika konstrukcije s obzirom na funkciju, tok napona i deformacija, zatim zahtjeve u pogledu tehnologičnosti, korištenih materijala, ergonomičnosti, estetičnosti, eksploatabilnosti i ekonomičnosti konstrukcije 5. Izvše analizu ravnih i prostornih mehanizama i manipulatora 6. Izvrše sintezu ravnih i prostornih mehanizama i manipulatora
Ime i prezime nastavnika i saradnika prof. dr Radoslav Tomović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nauka o mašinama i nauka o konstruisanju. Fizikalnost procesa i fizički radni principi.
I nedjelja, vježbe - Fizički radni principi.
II nedjelja, pred.-Projektovanje i konstruisanje radnih površina i radnih kretanja. Tipične konfiguracije mašina i mehanizama. Strukturalna analiza i sinteza mehanizama.
II nedjelja, vježbe Tipične konfiguracije mašina i mehanizama.
III nedjelja, pred.- Modeliranje oblika, broja, položaja i dimenzija radnih površina i radnih parova. Kinematičko modeliranje.
III nedjelja, vježbe - Modeliranje oblika, broja, položaja i dimenzija radnih površina i radnih parova. Kinematičko modeliranje.
IV nedjelja, pred.- Generisanje putanje tačaka. Generisanje funkcija. Prenosni mehanizmi. Prostorni mehanizmi i manipulatori.
IV nedjelja, vježbe - Strukturalna analiza i sinteza mehanizama.
V nedjelja, pred.- Metode sinteze i analize mehanizama.
V nedjelja, vježbe - Metode sinteze i analize mehanizama.
VI nedjelja, pred.- Mehatronički sistemi. Roboti.
VI nedjelja, vježbe - Metode sinteze i analize mehanizama.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Formiranje 3D modela. Simulacija i analiza rada mehanizama.
VIII nedjelja, vježbe - Formiranje 3D modela. Simulacija i analiza rada mehanizama.
IX nedjelja, pred.- Definisanje opterećenja konstrukcije i njenih dijelova. Određivanje pogonske sile.
IX nedjelja, vježbe - Definisanje opterećenja konstrukcije i njenih dijelova. Određivanje pogonske sile.
X nedjelja, pred.- Uravnoteženje mehanizama. Regulisanje brzine mašinskog agregata. Zamajac.
X nedjelja, vježbe - Uravnoteženje mehanizama. Regulisanje brzine mašinskog agregata. Zamajac.
XI nedjelja, pred.- Oblikovanje elemenata konstrukcije. Dimenzionisanje. Predhodni i završni proračun.
XI nedjelja, vježbe - Oblikovanje elemenata konstrukcije. Dimenzionisanje. Predhodni i završni proračun.
XII nedjelja, pred.- Proračun čvrstoće. Koncentracija napona.
XII nedjelja, vježbe - Oblikovanje elemenata konstrukcije. Dimenzionisanje. Predhodni i završni proračun.
XIII nedjelja, pred.- Tehnologičnost, ergonomičnost i estetičnost konstrukcije.
XIII nedjelja, vježbe - Oblikovanje elemenata konstrukcije. Dimenzionisanje. Predhodni i završni proračun.
XIV nedjelja, pred.- Buka i vibracije. Metode za apsorciju vibracija u konstrukcijama.
XIV nedjelja, vježbe - Oblikovanje elemenata konstrukcije. Dimenzionisanje. Predhodni i završni proračun.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, urade grafički zadatak i polaže oba kolokvijuma
Konsultacije
Literatura[1] R. Tomović, Osnove konstruisanja, Mašinski fakultet u Podgorici, 2015. [2] R. Tomović, Konstruisanje mašina - praktikum – Skripta. Mašinski fakultet u Podgorici, (2001) [3] R. Martinović, Mehanizmi i dinamika mašina, Mašinski fakultet u Podgorici, 1984. [4] M. Husjak, Teorija mehanizam, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 2009 [5] T. Pantelić, G. Ćulafić, Mehanizmi - Sinteza Mehanizama, Mašinski fakultet u Beogradu, 1986. [6] N. Pavlović, M. Milošević, Polužni mehanizmi, Mašinski fakultet u Nišu, 2012. [7] N. Pavlović, N. Pavlović, Teorija mehanizama i mašina, Mašinski fakultet u Nišu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeGrafički zadatak se ocjenjuju sa ukupno 41 poen, Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena), Završni ispit 39 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10510Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema Uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaRazumijevanje osnovnih principa tehnologije zavarivanja kao propisanog toka aktivnosti koje treba slijediti prilikom izrade zavarenog spoja.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primijene postojeće standarde i preporuke iz ove oblasti. 2. Razumiju problem i izrade tehnologiju zavarivanja. 3. Optimalno izaberu, pripreme, predgriju i naknadno termički obrade materijal za konkretne slučajeve. 4. Definišu način i kontrolu toka zavarivanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Darko Bajić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, samostalna izrada projektnog zadatka, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u osnovne principe tehnologije zavarivanja.
I nedjelja, vježbe - Vrste zavarenih spojeva, vrste žljebova, zavarljivost.
II nedjelja, pred.-Dodatni i pomoćni materijali za zavarivanje; zaštitni gasovi.
II nedjelja, vježbe Pomoćni materijali za zavarivanje.
III nedjelja, pred.- Definiranje prethodne specifikacije tehnUpoznavanje sa sadržinom standarda EN 288-2ologije zavarivanja (PSTZ).
III nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
IV nedjelja, pred.- Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (KTZ).
IV nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
V nedjelja, pred.- Specifikacija tehnologije zavarivanja (STZ) - analiza dokumenta koji je definiran standardom EN 288-2.
V nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
VI nedjelja, pred.- Zavarljivost nelegiranih čelika.
VI nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
VII nedjelja, pred.- Zavarljivost čelika visoke čvrstoće.
VII nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
VIII nedjelja, pred.- Zavarivanje čelika otpornih na puzanje i rad na sniženim temperaturama.
VIII nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
IX nedjelja, pred.- Zavarivanje nerđajućih i toplopostojanih čelika.
IX nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
X nedjelja, pred.- Zavarivanje nerđajućih i toplopostojanih čelika.
X nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
XI nedjelja, pred.- Zavarivanje obojenih metala.
XI nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
XII nedjelja, pred.- Termička obrada posle zavarivanja.
XII nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
XIII nedjelja, pred.- Redosled zavarivanja.
XIII nedjelja, vježbe - Praktični primjeri. Korišćenje aplikativnog software.
XIV nedjelja, pred.- Primjena na različite postupke zavarivanja.
XIV nedjelja, vježbe - Praktični primjeri.
XV nedjelja, pred.- Kvalifikacija zavarivača - analiza standarda EN 287-1 koji obuhvata principe na kojima se zasniva ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača za zavarivanje čelika topljenjem.
XV nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa sadržinom standarda EN 287-1
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbama, izrada projektnog zadatka.
Konsultacije2 puta sedmično
Literatura[1] D. Bajić: Postupci zavarivanja, Podgorica, 2014. godine [2] B. Bajić, D. Bajić: PRIRUČNIK – Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura, Podgorica, 2005. godine. [3] I. Hrivnjak: Zavarljivost čelik, Građevinska knjiga, Beograd 1982. Godine [4] B. Delić: Zavarivanje volframovom elektrodom –TIG, DUZ Srbije, Beograd, 1987. godine [5] B. Sabo i ostali: Zavarljivost nerđajućih čelika – priručnik, Novi Sad, 1995. godine
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: 2 poena Predat projektni zadatak: 18 poena Kolokvijumi: 2 x 25 =50 poena Završni ispit: 30 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu se mogu dobiti u kabinetu 418 ili na darko@ucg.ac.me
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ODABRANA POGLAVLJA LOGISTIKE

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA LOGISTIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10511Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Ciljevi izučavanja predmetaNadogradnja znanja i kompetencija stečenih na osnovnim i master studijima iz oblasti Logistike u složenom procesu projektovanja proizvodnih i transportnih sistema, kao i razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama u smislu primjene odabranih metoda, postupka analize i sinteze sa ciljem dobijanja optimalnog praktičnog rešenja.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Poznaje logističke sisteme u privrednom okruženju i njihovu ulogu u privredi. 2. Poznaje funkcije koje mora da ispuni logistički sistem i elemente logističkog sistema i podsistema. 3. Poznaje proizvodnju i transport na osnovu zahtjeva krajnjeg korisnika, distribuciju i skladišni sistem. 4. Poznaje proizvodnju i transport sa definisanim kapacitetom. 5. Poznaje transport sa definisanom tehnologijom i skadišno-distributivni podsistem i mjere za smanjenje troškova. 6. Poznaje pokrivenost teritorije sa definisanjem lokacije između proizvodnje i finalnog korisnika. Poznaje generalne urbanističko-arhitektonske uslove, logističke i transportne veze, energetski i ljudski potencijal, kao i projektnu dokumentaciju sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Mileta Janjić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Odabrani logistički sistem u privrednom okruženju.
I nedjelja, vježbe - Primjeri logističkih sistema.
II nedjelja, pred.-Uloga logističkog sistema u privredi.
II nedjelja, vježbe Primjeri uloge logističkih sistema.
III nedjelja, pred.- Funkcije koje mora da ispuni logistički sistem i njegov benefit za privredu.
III nedjelja, vježbe - Primjeri funkcija logističkih sistema.
IV nedjelja, pred.- Elementi logističkog sistema.
IV nedjelja, vježbe - Analiza elemenata logističkih sistema.
V nedjelja, pred.- Proizvodnja na osnovu zahtjeva krajnjeg korisnika.
V nedjelja, vježbe - Analiza proizvodnje na osnovu zahtjeva korisnika.
VI nedjelja, pred.- Distribucija i skladišni sistem.
VI nedjelja, vježbe - Primjeri distribucije i skladištenja.
VII nedjelja, pred.- Odabrani podsistemi logističkog sistema.
VII nedjelja, vježbe - Analiza odabranog logističkog podsistema.
VIII nedjelja, pred.- Proizvodnja sa definisanim kapacitetom.
VIII nedjelja, vježbe - Primjeri proizvodnje definisanog kapaciteta.
IX nedjelja, pred.- Transport sa definisanom tehnologijom i skadišno-distributivni podsistem.
IX nedjelja, vježbe - Primjeri transporta sa definisanom tehnologijom.
X nedjelja, pred.- Mjesto i uloga skladišta u logističkom sistemu.
X nedjelja, vježbe - Analiza skladištenja kao logističkog podsistema.
XI nedjelja, pred.- Primjena i efekti primjene logističkih sistema u privredi.
XI nedjelja, vježbe - Primjeri primjene logističkih sistema.
XII nedjelja, pred.- Pokrivenost teritorije sa definisanjem lokacije između proizvodnje i finalnog korisnika. Smanjenje troškova transporta i skladištenja i povećanje fleksibilnosti prema krajnjem korisniku.
XII nedjelja, vježbe - Određivanje optimalne lokacije proizvodnje u funkciji transporta i skladištenja.
XIII nedjelja, pred.- Predhodne analize za projektovanje sistema. Generalni urbanističko-arhitektonski uslovi.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza potrebnih uslova za projektovanje logističkih sistema.
XIV nedjelja, pred.- Logističke i transportne veze.
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri analize logističkih i transportnih veza.
XV nedjelja, pred.- Energetski potencijal. Ljudski potencijal. Projektna dokumentacija sistema.
XV nedjelja, vježbe - Primjeri analize energetskih i kadrovskih potencijala.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju predavanja, vježbe, urade seminarski rad i završni ispit.
KonsultacijeNa dan izvođenja nastave, nakon časova.
Literatura• Bugarić, U., Petrović, D.: Modeliranje sistema opsluživanja, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 2011. • Zrnić, Đ., Petrović, D.: Fabrička postrojenja – zbirka zadataka, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 1990. • Zrnić, Đ., Petrović, D.: Stohastički procesi u transportu, Mašinski fakultet Beograd, Beograd, 1994. • Bloomberg, D. J., LeMay, S. B., Hanna, J. B.: Logistics, Prentice Hall, New York, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje• Seminarski rad - 20 poena; • Završni ispit - 80 poena. • Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ANALIZA I PROJEKTOVANJE ROTACIONIH MAŠINA

Naziv predmeta:ANALIZA I PROJEKTOVANJE ROTACIONIH MAŠINA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10512Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNEMA
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje potrebnim znanjem i razvoj kreativnih sposobnosti za analizu, projektovanje i konstruisanje rotacionih mašina i njihovih komponenata, kao i sticanje znanja za pravovremeno uočavanje nepravilnosti u radu rotacionih mašina i preduzimanje intervencija u cilju ispravljanja tih nepravilnosti.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Koriste savremene metode analize rotacionih mašina i njihovih komponenti. 2. Izaberu najpovoljniji oblik i dimenzije elemenata konstrukcije rotacionog sistema 3. Izvše optimalan izbor uležištenja 4. Izvrše preciznu dijagnozu stanja rotacionog sistema 5. Sagleda posledice nepravilnog rada rotacionog sistema i njegovih komponenata i predlaže rješenja 6. Sagledaju efiksnost rada rotacionih mašina sa aspekta potrošnje energije i gubitaka usled trenja. 7. Izvrše analizu vibracija i uravnoteženje rotacionog sistema
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Radoslav Tomović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i vježbe u računarskoj učionici / laboratoriji. Učenje i samostalna izrada praktičnih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija i karakteristike rotacionih mašina. Velike rotacione mašine.
I nedjelja, vježbe - Proračun osnovnih karakteristika rotacionih mašina
II nedjelja, pred.-Vratila i osovine. Spojnice.
II nedjelja, vježbe Vratila i osovine. Spojnice.
III nedjelja, pred.- Oslanjanje rotacionih mašina. Konstrukcija uležištenja. Klizni, kotrljajni i magnetni ležajevi.
III nedjelja, vježbe - Oslanjanje rotacionih mašina. Konstrukcija uležištenja. Klizni, kotrljajni i magnetni ležajevi.
IV nedjelja, pred.- Aktivni magnetni ležajevi.
IV nedjelja, vježbe - Aktivni magnetni ležajevi.
V nedjelja, pred.- Prenosnici snage.
V nedjelja, vježbe - Prenosnici snage.
VI nedjelja, pred.- Planetarni prenosnici.
VI nedjelja, vježbe - Planetarni prenosnici.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Tribologija kod rotacionih mašina. Hidrostatičko, hidrodinamičko, elastohidrodinamičko i granično podmazivanje.
VIII nedjelja, vježbe - Tribologija kod rotacionih mašina. Hidrostatičko, hidrodinamičko, elastohidrodinamičko i granično podmazivanje.
IX nedjelja, pred.- Teorija hidrodinamičkog podmazivanja.
IX nedjelja, vježbe - Teorija hidrodinamičkog podmazivanja.
X nedjelja, pred.- Dinamika rotora. Zamajac. Regulisanje brzine kod rotacionih mašina.
X nedjelja, vježbe - Dinamika rotora. Zamajac. Regulisanje brzine kod rotacionih mašina.
XI nedjelja, pred.- Vibracije kod rotacionih mašina. Debalans. Nesaosnost.
XI nedjelja, vježbe - Vibracije kod rotacionih mašina. Debalans. Nesaosnost.
XII nedjelja, pred.- Uravnoteženje rotacionih mašina.
XII nedjelja, vježbe - Uravnoteženje rotacionih mašina.
XIII nedjelja, pred.- Dijagnostika rotacionih mašina. ISO standardi u domenu vibracija
XIII nedjelja, vježbe - Dijagnostika rotacionih mašina. ISO standardi u domenu vibracija
XIV nedjelja, pred.- Modalna analiza. Sistemi za nadzor rotacionih mašina.
XIV nedjelja, vježbe - Modalna analiza. Sistemi za nadzor rotacionih mašina.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, urade grafički zadatak i polaže oba kolokvijuma
Konsultacije
Literatura[1] Genta G., Dynamics of Rotating Systems, Springer, New York, 2005 [2]Harris T.A., Kotzalas M.N., Rolling Bearing Analysis, Taylor & Francis Group, SAD, 2007. [3]R. Tomović, Osnove konstruisanja, Mašinski fakultet u Podgorici, 2015. [4] R. Martinović, Mehanizmi i dinamika mašina, Mašinski fakultet u Podgorici, 1984. [5] Šaravanja, D Petković, Vibracijska dijagnostika, teorija i praksa, Fakultet strojarstva i računalstva u Mostaru, 2010. [6] D. Hartog, Vibracije u mašinstvu, Građevinska knjiga-Beograd , 1972. [7] Harris C. M., Piersol A.G., Harris’ Shock And Vibration Handbook, McGRAW-HILL New York, 2002., [8] Randal R.B., Tech B., Frequency Analysis
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeGrafički zadatak se ocjenjuju sa ukupno 41 poen, Dva kolokvijuma po 10 poena (ukupno 20 poena), Završni ispit 39 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poen
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / VREDNOVANJE PERFORMANSI PROCESA

Naziv predmeta:VREDNOVANJE PERFORMANSI PROCESA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10513Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja ovog predmeta je da se studenti osposobe da na bazi integrisanog znanja o pristupima mjerenja i praćenja performansi procesa i metoda procjene rizika predlažu rešenja za unapređenje performansi procesa u realnim poslovnim sistemima.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da: • Analizira procese u organizaciji • Prikuplja i analizira informacije o performansama procesa • Uspostavlja sistem mjerenja i praćenja performansi procesa • Predlaže rešenja za unapređenje performansi poslovnih procesa • Predlaže primjenu odgovarajućih naučnih metoda i tehnika u upravljanju procesima
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Jelena Šaković Jovanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanje, svakog poglavlja, razgovori i objašnjenja sa studentima u toku izlaganja. Vježbe sa konkretnim primjerima. Stalne konsultacije tokom izrade seminarskog rada.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Identifikacija i analiza procesa. Mreža procesa.
I nedjelja, vježbe - Identifikacija i analiza procesa. Mreža procesa.
II nedjelja, pred.-Identifikacija performansi procesa
II nedjelja, vježbe Identifikacija performansi procesa
III nedjelja, pred.- Indikatori performansi procesa
III nedjelja, vježbe - Indikatori performansi procesa
IV nedjelja, pred.- Mjerenje i praćenje performansi procesa
IV nedjelja, vježbe - Mjerenje i praćenje performansi procesa
V nedjelja, pred.- Softverski alati za mjerenje i praćenje performansi procesa
V nedjelja, vježbe - Softverski alati za mjerenje i praćenje performansi procesa
VI nedjelja, pred.- Procjena i analiza rizika.
VI nedjelja, vježbe - Procjena i analiza rizika.
VII nedjelja, pred.- Priprema za I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VIII nedjelja, pred.- Metode multikriterijumskog odlučivanja (MCDM)
VIII nedjelja, vježbe - Metode multikriterijumskog odlučivanja (MCDM)
IX nedjelja, pred.- Softverski alati za najšečće korišćene MCDM metode
IX nedjelja, vježbe - Softverski alati za najšečće korišćene MCDM metode
X nedjelja, pred.- Primjena vještačke inteligencije u vrednovanju performansi procesa
X nedjelja, vježbe - Primjena vještačke inteligencije u vrednovanju performansi procesa
XI nedjelja, pred.- Upravljanje procesima na bazi performansi procesa
XI nedjelja, vježbe - Upravljanje procesima na bazi performansi procesa
XII nedjelja, pred.- Upravljanje mrežom procesa
XII nedjelja, vježbe - Upravljanje mrežom procesa
XIII nedjelja, pred.- Sistemi strateškog menadžmenta performansama
XIII nedjelja, vježbe - Sistemi strateškog menadžmenta performansama
XIV nedjelja, pred.- Balanced Scorecard. Softverski paket QPR
XIV nedjelja, vježbe - Balanced Scorecard. Softverski paket QPR
XV nedjelja, pred.- Studije slučaja (vrednovanje performansi procesa; sistem menadžmenta performansama)
XV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskog rada
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade seminarski rad i polažu kolokvijum.
Konsultacijeutorak i cetvrtak 10-12h
LiteraturaHerman Aguinis, Performance Management (3rd Edition) Hardcover , 2012, ISBN-13: 978-0132556385 ISBN-10: 0132556383 Edition: 3rd Aubrey C. Daniels, Jon S.Bailey, Performance Management, Changing behavior that drives organizational effectiveness, Daniels&Bailey, 2014 Jelena Jovanović, Zdravko Krivokapić, Mirko Soković, Aleksandar Vujović, Sabrija Ramović, “Sistem strateškog menadžmenta Balanced scorecard“, SaTCIP, Vrnjačka Banja, 2011, ISBN 978-86-6075-029-9.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeKolokvijum - 25 poena. Seminarski rad 25 poena. Završni ispit - 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi namanje 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / TOTALNI MENADŽMENT KVALITETOM - TQM

Naziv predmeta:TOTALNI MENADŽMENT KVALITETOM - TQM
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10514Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaNije uslovljen
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja je da studenti ovladaju znanjem iz oblasti Totalnog menadžmenta kvalitetom i uoče istraživačke trendove. Cilj je i da studenti ovladaju znanjima i tehnikama koje mogu primijeniti u pravcu poboljšavanja organizacionih performansi.
Ishodi učenjaNakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije načela poslovne izvrsnosti 2. Procjenjuje performase organizacija sa aspekta poslovne izvrsnosti 3. Vrši strukturalne izmjene u funkciji poboljšavanja organizacionih performansi 4. Radi istraživanja u funkciji izrade naučnih radova uz primjenu najsavremenijih softverskih paketa
Ime i prezime nastavnika i saradnikaAleksandar Vujovic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - TQM I Poslovna izvrsnost-Osnove
I nedjelja, vježbe - TQM I Poslovna izvrsnost-Osnove
II nedjelja, pred.-Mjerenje performansi organizacije, TQM i finansijska poboljšavanja. Rad u softverskom paketu BSC
II nedjelja, vježbe Mjerenje performansi organizacije, TQM i finansijska poboljšavanja. Rad u softverskom paketu BSC
III nedjelja, pred.- Postulati poslovne izvrsnosti i principi TQM-a
III nedjelja, vježbe - Postulati poslovne izvrsnosti i principi TQM-a
IV nedjelja, pred.- Kriterijumi Malcolm Baldridgove nagrade
IV nedjelja, vježbe - Kriterijumi Malcolm Baldridgove nagrade
V nedjelja, pred.- EFQM model poslovne izvrsnosi
V nedjelja, vježbe - EFQM model poslovne izvrsnosi
VI nedjelja, pred.- Demingova nagrada
VI nedjelja, vježbe - Demingova nagrada
VII nedjelja, pred.- Ostale nagrade kvaliteta (švedski model, oskar kvaliteta …)
VII nedjelja, vježbe - Ostale nagrade kvaliteta (švedski model, oskar kvaliteta …)
VIII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - I Kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Poređenje nagrada, analiza.
IX nedjelja, vježbe - Poređenje nagrada, analiza.
X nedjelja, pred.- Poslovna izvrsnost i sistem menadžmenta kvalitetom
X nedjelja, vježbe - Poslovna izvrsnost i sistem menadžmenta kvalitetom
XI nedjelja, pred.- Poslovna izvrsnost i sistem menadžmenta kvalitetom
XI nedjelja, vježbe - Poslovna izvrsnost i sistem menadžmenta kvalitetom
XII nedjelja, pred.- Poboljšavanje performansi poslovnih procesa kroz poslovnu izvrsnost, Simulacija, Softver BSC
XII nedjelja, vježbe - Poboljšavanje performansi poslovnih procesa kroz poslovnu izvrsnost, Simulacija, Softver BSC
XIII nedjelja, pred.- Samoocjenjivanje, Radar, Simulacija softvera
XIII nedjelja, vježbe - Samoocjenjivanje, Radar, Simulacija softvera
XIV nedjelja, pred.- Analiza organizacija dobitnika nagrade kvaliteta
XIV nedjelja, vježbe - Analiza organizacija dobitnika nagrade kvaliteta
XV nedjelja, pred.- Istraživanja I trendovi, mogućnosti za poboljšavanje organizacionih performansi.
XV nedjelja, vježbe - Istraživanja I trendovi, mogućnosti za poboljšavanje organizacionih performansi.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume
KonsultacijeSvakog radnog dana u kabinetu 401
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI kolokvijum sa 25 poena II kolokvijum sa 25 poena Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno obezbijedi min. 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ODABRANA POGLAVLJA IZ HIDRODINAMIKE

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ HIDRODINAMIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10516Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / ODABRANA POGLAVLJA IZ KLIMATIZACIJE

Naziv predmeta:ODABRANA POGLAVLJA IZ KLIMATIZACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10517Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Naziv predmeta:METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10520Obavezan164+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimanema
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja kursa je da studenti ovladaju znanjem iz oblasti Metoda naučnoistraživačkog rada u sistemu transporta na način da primjenjuju faze istraživanja, metode i tehnike istraživanja, poštuju strukturu, način pisanja i izlaganja rada sa pripremom da samostalno uz podršku mentora realizuje polazna istraživanja.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da samostalno primjenjuje metode i realizuje naučnoistraživački rad u u sistemu transporta: • Poznavanjem metoda i tehnika naučnoistraživačkg rada • Osposobljavanjem za samostalno planiranje i realizaciju svih faza naučnoistraživačkog rada • Sposobnošću da samostalno realizuje polazna istraživanja uz preispitivanje od strane mentora
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zdravko Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaKlasično predavanje svakog poglavlja, razgovori i objašnjenja sa studentima u toku izlaganja; kratke usmene provjere razumijevanja i poznavanja dijelova gradiva obrađenog na predavanjima; demonstracija rada na pokaznom primjeru najbolje prakse, samostalni rad priliko izrade seminarskog rada
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi Naukologije.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Procesi istraživanja.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Metode istraživanja. Opšte naučne metode.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Metode istraživanja. Posebne naučne metode i postupci.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Metode istraživanja. Tehnike i postupci.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Etika istraživanja. Karaktersitike istraživača.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Postupak ocjenjivanja rizika. Poređenje sa kriterijumima ocjenjivanja. Donošenje odluka u postupku ocjenjivanja rizika.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Struktura istraživačkog rada.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Pisanje rada.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Učenje o istinama i greškama.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Izlaganje rada.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Primjeri dobre prakse istraživačkih radova.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Preliminarna istraživanja.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
4 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbama; izrada seminarskog rada
KonsultacijeUtorak 13-15, četvrtak 11-13
Literatura[1] Staddon, J. (2013). Scientific MethodHow Science Works, Fails to Work, and Pretends to Work, Routledge, Milton Park, Abingdon [2] Marder,P. M. (2011), Research Methods for Science, Cambridge University Press [3] Armstrong S.J., Green C.K., (2022).The Scientific Method: A Guide to Finding Useful Knowledge, Cambridge University Press [4] Kleut M. (2020), Akademsko pisanje i tehnika naučnoistraživačkog rada, akademska knjiga, Novi Sad [5] Krivokapić Z. (2020), MONIR, prezentacija, Mašinski fakultet, Podgorica
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeI i II kolokvijum po 15 poena; Seminarski rad 20 poena; Završni ispit 50 poena
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / CVFEM NUMERIČKE METODE ZA FLUIDE I ČVRSTA TIJELA

Naziv predmeta:CVFEM NUMERIČKE METODE ZA FLUIDE I ČVRSTA TIJELA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10527Obavezan184++0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetimaPrenos toplote i mase, Mehanika fluida, Termodinamika
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa specifičnim numeričkim metodama i mogućnostima primjene za rješavanje različitih vrsta problema iz oblasti prostiranja toplote i mase, i čvrstoće krutih tijela.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Potpuno razumiju koncept metode CV za diskretizaciju transportne jednačine 2. Potpuno razumije k-ε model za turbulentna strujanja 3. Vlada modelima kojima se opisuje fazni prelaz kod jednokomponentnih i višekomponentnih sistema 4. Vlada specijalnim algoritmima višeg reda za konvekciju i difuziju 5. Detaljno samostalno izvodi i razumije transportnu jednačinu za prenos topote, mase i koncentracije 6. Razumije koncept CVFEM metode za fluide i čvrsta tijela 7. Vrši diskretizaciju transportne jednačine pomoću CVFEM metode koristeći programski jezik FORTRAN 8. Razumije rješenja transportne jednačine za advekciju i difuziju 9. Demonstrira primjenu CVFEM metode za potencijalna i vrtložna strujanja 10. Samostalno programira i rješava 3D probleme prostiranja koristeći 3D CVFEM metodu
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. Dr Igor Vušanović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, mentorski način rada, izrada programa u okviru izabranog projekta i sl.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pregled CV metode i osnovni koncept. Primjeri primjene metode
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Jednačine turbulentnog k-ε modela, za konvektivne probleme u prostiranju toplote
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Pregled numeričkih metoda za rješavanje problema faznog prelaza.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Specijalni upwind algoritmi višeg reda za probleme konvekcije i difuzije.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Osnovne transportne jednačine za tečnosti i čvrsta tijela.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Definisanje seminarskog zadatka u okviru doktorskog rada.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Pregled glavnih elemenata i karakteristika rješenja. Diskretizacija, mreža i ˝cloud˝
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Struktura podataka za CVFEM metodu. Zadatak, postavke, region podrške. Diskretizacija jednačina
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Princip i mehanizam CVFEM metode. Diskretizacija. Rješenja jednačine
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Princip i mehanizam CVFDM metode. Diskretizacija. Rješenja jednačine
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Analitička i CVFEM rješenja konvektivno difuzione jednačine.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Rješenja jednačina za analize napona primjenom CVFEM metode. Granični uslovi. Rješenja.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- CVFEM rješenja za strujne funkcije i vrtložna strujanja kod strujanja u zatvorenim zapreminama.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- 3D CVFEM metoda i primjena na transportne jednačine. Tetraedarski elementi. Primjeri proračuna i diskretizacija.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Demonstracija urađenog programa i priprema za odbranu seminarskog rada.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata auditornih vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući i konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i urade seminarski rad i odbrane ga prije ispita.
KonsultacijeSvakim radnim danom od 13 – 15h.
LiteraturaLiteratura: 1. V.R. Voller: Basic Control Volume Methods for Fluids and Solids, World Scientific Publishing, 2009 2. Advances in NUMERICAL HEAT TRANSFER, Ed. W. J. Minkowycz & E.M. Sparrow, Vol.1, Taylor & Fransis 1997.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOblici provjere znanja i ocjenjivanje: - Prisustvo predavanjima 5 poena - Seminarski rad 45 poena - Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno obezbijedi min. 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu kod profesora, E-mail: igorvus@ucg.ac.me
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Mašinski fakultet / Mašinstvo, smjer Energetika / CAD/CAM SIS. I INTEG. PROJEK. PROIZVODA I TEHNOL.

Naziv predmeta:CAD/CAM SIS. I INTEG. PROJEK. PROIZVODA I TEHNOL.
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
10529Izborni284+0+0
Studijski programi za koje se organizujeMašinstvo, smjer Energetika
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje teorijskih i praktičnih znanja o strukturi i funkcionisanju savremenih CAD/CAM sistema, kroz integraciju projektovanja i tehnologiju izrade proizvoda, kao i sticanje znanja o programiranju numerički upravljivih mašina.
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primjenjuju fundamentalna znanja iz oblasti primjene kompjutera u oblasti geometrijskog modeliranja i projektovanja proizvoda. 2. Primjenjuju unaprijeđena znanja iz oblasti primjene kompjutera u oblasti projektovanja tehnologije izrade. 3. Primjenjuju unaprijeđena znanja i vještine iz oblasti kompjuterskog programiranja savremenih numerički upravljivih mašina. 4. Implementiraju praktična znanja i iskustva u pripremi programa za numerički upravljive mašine.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nikola Šibalić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije i izrada projektnog rada.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. CAD/CAM sistemi, definicije i klasifikacija.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Parametarsko modeliranje i projektovanje proizvoda.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Integracija CAD/CAE/CAM sistema.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Tehnike za površinsko i zapreminsko geometrijsko modeliranje.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Projektovanje konfiguratora familije proizvoda.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- CAD/CAM tehnologija obrade struganjem i glodanjem.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Primjena CAD/CAM sistema u višeosnoj obradi.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Programiranje CNC mašina, primjenom CAD/CAM sistema.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Postprocesiranje u CAD/CAM sistemima i obrada djelova na CNC strugu.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Postprocesiranje u CAD/CAM sistemima i obrada djelova na horizontalnom obradnom centru.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Konfigurisanje virtuelnih prototipova za verifikaciju obrade programa i programiranje sistema korišćenjem mašinske simulacije u CAD/CAM okruženju.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Integracija CAD/CAM sistema.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Upravljanje CAD/CAM sistemima i razmjena podataka.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Reverzno inženjerstvo. Metode brze izrade prototipova.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Digitalizacija 3D modela.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
8 kredita x 40/30=10 sati i 40 minuta
4 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
6 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
10 sati i 40 minuta x 16 =170 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
10 sati i 40 minuta x 2 =21 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
8 x 30=240 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
48 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 170 sati i 40 minuta (nastava), 21 sati i 20 minuta (priprema), 48 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima. Odbranjen projektni rad.
Konsultacije
Literatura[1] Predavanja u elektronskom obliku. [2] R. Toogood: Pro/Engineer wildfire 3.0, Kompjuter biblioteka, 2007. [3] M. Ogrizović: Upravljanje CNC mašinama iz Pro/Engineer-a, Kompjuter biblioteka, 2007. [4] Creo, manuel, 2015.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrezentacija projektnog rada 100 poena.
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena