Rezultati PTER Jun 2022 FINALNO

Rezultati TERMODINAMIKA FINALNO Jun 2022

Konačni rezultati

Rezultati TERMODINAMIKA 27 Jun 2022

Konačni rezultati ispita iz predmeta Buka i Vibracije

Preliminarni rezultati završnog ispita

Rezultati nakon termina popravnog završnog ispita