Operaciona istraživanja, korona rok 26.09.2022.

Operaciona istraživanja, ispit 27.09.2022. (DS i Mašinstvo)

Operaciona istraživanja, za DS i Mašinstvo, uvid 26.09.

Konačni rezultati

Konačni rezultati za oba smjera

Konačni rezultati

Rezultati septembarskog roka za oba smjera