Rezultati kolokvijuma

Rezultati I kol iz Operacionih istrazivanja

Rezultati I kol iz Operacionih istrazivanja

Rezultati kolokvijuma

Rezultati popravni I kolokvijum

Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma