Vijesti - Mašinski fakultet


Mašinski fakultet -   14.12.2022
  Održana obuka kandidata za kontrolore
Mašinski fakultet -   07.07.2022
  Održana obuka kandidata za kontrolore
Mašinski fakultet -   11.02.2022
  Održan teorijski dio obuke za kontrolore
Mašinski fakultet -   10.09.2021
  Obuka kandidata za kontrolore
Mašinski fakultet -   18.11.2020
  Obuka kandidata održana 13.11.2020. godine
Mašinski fakultet -   28.02.2020
  Seminar unapređenja znanja 14.02.2020. godine