Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila 12.03.2021. godine

25.02.2021


Mašinski fakultet

Pismeni ispit za kontolore je 29.01.2021. godine u 10 h u sali R02.

26.01.2021


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 14.01.2021. godine

15.01.2021


Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila 15.01.2021. godine

30.12.2020


Mašinski fakultet

Pismeni i Praktični ispit za kontrolore održaće se 14.01.2021. godine.

30.12.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore održanog 04.12.2020. godine

04.12.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 27.11.2020. godine

27.11.2020


Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila je 13.11.2020. godine

03.11.2020


Mašinski fakultet

Pismeni ispit za kontolore je 27.11.2020. godine u 10 h u sali R02.

03.11.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 02.10.2020. godine

02.10.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 25.09.2020. godine

25.09.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog dijela ispita za kontrolore održanog 18.09.2020. godine

18.09.2020


Mašinski fakultet

Praktični ispit za kontrolore je 24.09.2020. godine u 9h u Laboratoriji za atestiranje vozila. Pismeni ispit za kontrolore je 25.09.2020. godine u 9 h.

18.09.2020


Mašinski fakultet

Pismeni ispit za kontolore je 18.09.2020. godine u 9 h u ucionici R02. Praktični ispit za kontrolore je 24.09.2020. godine u 9 h.

10.09.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore održanog 24.07.2020. godine

23.07.2020


Mašinski fakultet

Praktični ispit za kontrolore je 30.07.2020. godine u 9h u Laboratoriji za atestiranje vozila.

23.07.2020


Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila je 08.09.2020. godine

20.07.2020


Mašinski fakultet

Pismeni i Praktični ispit za kontrolore je 23.07.2020. godine.

17.07.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore održanog 03.07.2020. godine

03.07.2020


Mašinski fakultet

Praktični ispit za kontrolore je 09.07.2020. godine u 9h u Laboratoriji za atestiranje vozila.

02.07.2020


Mašinski fakultet

Rezultati praktičnog ispita za kontrolore održanog 02.07.2020. godine

02.07.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore održanog 26.06.2020. godine

26.06.2020


Mašinski fakultet

Praktični ispit za kontrolore je 02.07.2020. godine u 9h u Laboratoriji za atestiranje vozila.

26.06.2020


Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila 19.06.2020. godine

08.06.2020


Mašinski fakultet

Polaganje pismenog ispita za kontrolora je 26.06.2020. godine u 9 h u L9 na Mašinskom fakultetu

08.06.2020


Mašinski fakultet

Ponavljanje Drugog tematskog seminara u petak 05.06.2020. godine

31.05.2020


Mašinski fakultet

Polaganje pismenog ispita za kontrolora je 10.04.2020. godine u 9 h u L9 na Mašinskom fakultetu

17.03.2020


Mašinski fakultet

Obuka kanditata za rad na liniji za tehnicki pregled vozila 13.03.2020. godine

02.03.2020


Mašinski fakultet

Uvjerenje o prisustvu na Seminaru II i Potvrda o položenom ispitu provjere znanja

28.02.2020


Mašinski fakultet

Obavezno je prisustvo svih kontrolora na seminaru unapredjenja znanja ''Seminar II'' .

24.01.2020


Mašinski fakultet

Zakonska regulativa

20.01.2020


Mašinski fakultet

Prijava za provjeru znanja

20.01.2020


Mašinski fakultet

SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA ZA KONTROLORE ODRŽAĆE SE 14.02.2020. GODINE U AMFITETARU 106 NA TEHNIČKOM FAKUTETU U PODGORICI U 17.30 h.

16.01.2020


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolora koji je održan 30.12.2019.

31.12.2019


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore koji je održan 16.12.2019.

17.12.2019


Mašinski fakultet

Obuka kandidata za kontrolore održaće se 02.12.2019. godine u prostoriji L9 na IV spratu Mašinskog fakulteta u 9 h.

13.11.2019


Mašinski fakultet

Rezultati pisemenog ispita za kontrolore koji je održan 02.10.2019.

04.10.2019


Mašinski fakultet

Rezultati pismenog ispita za kontrolore koji je održan 16.09.2019.

16.09.2019


Mašinski fakultet

Obuka kandidata za kontrolore koja se trebala održati 04.09.2019. godine u 9 h se odlaže i ODRŽAĆE SE 06.09.2019.

03.09.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 22.08.2019 10:40

22.08.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 17.07.2019 08:58

17.07.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 08.07.2019 18:16

08.07.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 05.06.2019 13:37

05.06.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 14.05.2019 14:37

14.05.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 25.04.2019 15:21

25.04.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 26.03.2019 09:04

26.03.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 12.03.2019 11:42

12.03.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 19.02.2019 15:03

19.02.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 08.02.2019 10:23

08.02.2019


Mašinski fakultet

Nova objava - 07.02.2019 13:47

07.02.2019


1 | 2