Rektorat, 31.10.2017

Magistarski rad / Prirodno-matematički fakultet / Jovana MarkovićUNIVERZITET CRNE GORE

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

PODGORICA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Magistarski rad pod nazivom „Procjena veličine i gustine populacije vrsta roda Montenegrina pomoću „metode hvatanja, makiranja i ponovnog izlovljavanja“ (CMR metoda) na području Virpazara“ kandidata Jovane Marković, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 31. 10. 2017. godine.