Rektorat, 18.03.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ana Dautović18.03.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA ANA DAUTOVIĆ
DOSIJE BROJ M 09/237
URADILA JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNOG PRAVNOG OKVIRA U OBLASTI ODRŽIVOG RAZVOJA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA NACIONALNE EKONOMIJE"
Mentor : Docent. dr Mijat Jocović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 dana, od 18.03. 2016. DO 01.04. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.