Rektorat, 11.01.2021

Magistarski rad/ Katarina Kecojević/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Magistarski rad «Modelovanje, dimenzionisanje i optimalna lokacija statičkih kompenzatora reaktivne snage u elektroenergetskom sistemu», kandidatkinje Katarine Kecojević, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

         

 

Broj posjeta : 74