Rektorat, 12.01.2021

Magistarski rad/ Marko Vuletić/ Filološki fakultetMagistarski rad Marka Vuletića pod nazivom ,,Elementi moderne kulture u komunikaciji mladih na društvenim mrežama u svrhu podsticanja vještine govora na časovima engleskog jezika'' izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filološkom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

Nikšić,  12. 1. 2021.

Broj posjeta : 108