Rektorat, 13.01.2021

Magistarski rad/ Alek Barović/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidata ALEKA BAROVIĆA pod naslovom  Pravo na samoopredjeljenje - studija slučaja Crne Gore, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 112