Rektorat, 23.03.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Ivan Lalević23.03.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA Ivan Lalević
DOSIJE BROJ M 13/54
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“BUDZETSKI PRIHODI U CRNOJ GORI U PERIODU OD 2002. DO 2013.GODINE“
Mentor : Prof. dr Predrag Goranović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 23.03. 2016. DO 06.04. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.