Rektorat, 01.04.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Nikola Vujošević01.04.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: NIKOLA VUJOŠEVIĆ
DOSIJE BR: M13/70
URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

POTENCIJALI DRUŠTVENIH MREŽA ZA POSLOVANJE PREDUZEĆA IZ OBLASTI TURIZMA U CRNOJ GORI
Mentor: Prof. dr Biljana Rondović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 01.04. 2016. DO 15.04. 2016. GODINE.

EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.