Rektorat, 17.02.2021

Magistarski rad/ Danilo Mujičić/ Elektrotehnički fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

Kandidat Danilo Mujičić, Spec.Sci, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Estimacija parametara zamjenske šeme monofaznog transformatora primjenom teorije haosa, pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Gojko Joksimović, ETF Podgorica, predsjednik,

Doc. dr Martin Ćalasan, ETF Podgorica, mentor,

Prof. dr Vesna Rubežić, ETF Podgorica, član.

 

  

Odbrana rada će se održati dana 25.02.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

Broj posjeta : 125