Rektorat, 17.02.2021

Magistarski rad/ Nina Krivokapić/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje NINE KRIVOKAPIĆ pod naslovom  Mogućnost i perspektive u procesima donošenja odluka starijih maloljetnika u Crnoj Gori, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 91