Rektorat, 18.02.2021

Magistarski rad/ Dragana Pantović/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Dragana Pantović javno će braniti magistarski rad pod nazivom ,,Rodna stereotipizacija na frazeološkom korpusu ruskih, engleskih i srpsko-hrvatskih rječnika'', pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Ana Pejanović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  2. Prof. dr Sonja Nenezić, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  3. Doc. dr Marijana Cerović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 3. 3. 2021. godine u 12.30h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 18. 2. 2021.

Broj posjeta : 97