Rektorat, 23.02.2021

Magistarski rad/ Katarina Kecojević/ Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Kandidatkinja Katarina Kecojević, Spec.Sci, javno će braniti magistarski rad pod nazivom: Modelovanje, dimenzionisanje i optimalna lokacija statičkih kompenzatora reaktivne snage u elektroenergetskom sistemu, pred Komisijom u sastavu:

           

          Prof. dr Saša Mujović, ETF Podgorica, predsjednik,

          Doc. dr Martin Ćalasan, ETF Podgorica, mentor,

          Prof. dr Vladan Vujičić, ETF Podgorica, član.

 

  

Odbrana rada će se održati dana 02.03.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 131