Rektorat, 07.04.2016

Odbrana magistarskog rada / Elektrotehnički fakultet / Dejan Abazović07.04.2016.  Elektrotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da će kandidat Dejan Abazović, dipl.ing.el., javno braniti magistarski rad pod nazivom: «Predlog modela i procesa za upravljanje informacionim sistemom sa primjerom implementacije», pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Igor Đurović, ETF Podgorica, predsjednik,
2. Prof. dr Budimir Lutovac, ETF Podgorica, mentor,
3. Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, član,
4. Prof. dr Irena Orović, ETF Podgorica, član.

Odbrana će se održati dana 14. 04. 2016. godine, sa početkom u 10,oo časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.