Rektorat, 08.11.2017

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Rajko KecojevićUNIVERZITET CRNE GORE

EKONOMSKI FAKULTET

PODGORICA

 

OBAVJEŠTENJE

 

STUDENT MAGISTARSKIH STUDIJA: RAJKO KECOJEVIĆ

DOSIJE BR: M 14/17 URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

                                                                                                                                       

KOMPARACIJA STEPENA USKLAĐENOSTI LOKALNIH ZAJEDNICA CRNE GORE SA POLITIKOM EU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA PRIMJERU OPŠTINE NIKŠIĆ

Mentor: Prof.dr Gordana Đurović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI I ODJELJKU BIBLIOTEKE EKONOMSKOG FAKULTETA I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI

 

15 DANA, OD 08.11. 2017. DO 23.11. 2017. GODINE.


EVENTUALNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA U NAVEDENOM PERIODU.