Rektorat, 05.04.2021

Magistarski rad/ Irena Petrović/ Filozofski fakultetU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad Uspješnost rješavanja problemskih zadataka u nastavi matematike u IV razredu osnovne škole, kandidatkinje Irene Petrović, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci. Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 54