Rektorat, 07.04.2021

Magistarski rad/ Maša Đurković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Maša Đurković, javno će braniti master rad na temu:” Analiza uticaja primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9-Finansijski instrumenti na bilanse banaka u Crnoj Gori” pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Slobodan Lakić, predsjednik
  2. Prof. dr Milan Lakićević, mentor
  3. Prof. dr Ana Lalević Filipović, član

Odbrana će se održati dana 13.04.2021. godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 63