Rektorat, 08.04.2021

Magistarski rad/ Marko Vuletić/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Marko Vuletić javno će braniti magistarski rad pod nazivom ,,Elementi moderne kulture u komunikaciji mladih na društvenim mrežama u svrhu podsticanja vještine govora na časovima engleskog jezika'', pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Jasmina Đorđević, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu;
  2. Doc. dr Marijana Cerović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
  3. Doc. dr Igor Ivanović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 12. 4. 2021. godine u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 8. 4. 2021.

Broj posjeta : 97