Rektorat

Magistarski rad/ Anđela Jovanović/ Prirodno-matematički fakultet
 

 

O B A V J E Š T E NJE

 

Magistarski rad pod nazivom “Primjene Fon Nojmanove Minimaks teoreme u ekonomiji, umrežavanju i programiranju”, kandidatkinje Anđele Jovanović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 09. 04. 2021. godine.

 

 

                                                                   IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 264