Rektorat

Polazna istraživanja/ mr Vasilije Đurović/ Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet iz Podgorice obavještava javnost da će student doktorskih studija mr Vasilije Đurović javno braniti polazna istraživanja teme doktorske disertacije „Uticaj nacionalnih razvojnih i finansijskih institucija na rast konkurentnosti i supstituciju uvoza u Crnoj Gori“ pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata u sljedećem sastavu:

-Prof.dr Nikola Milović, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, predsjednik;

-Prof.dr Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija, mentor;

-Prof.dr Vesna Karadžić, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, član.

Odbrana će se održati 05.05.2021.godine u 12,00 sati u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 107