Rektorat

Doktorska disertacija/ mr Stefan Vujović/ Elektrotehnički fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet u Podgorici

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  A  V  A

 

javnost da se doktorska disertacija „Analiza, implementacija i primjena gradijentnih algoritama za rekonstrukciju kompresivno odabranih signala“, kandidata MSc Stefana Vujovića, honorarno angažovanog saradnika u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

 

  1. Prof. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore,
  2. Prof. dr Miloš Daković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore,
  3. Doc. dr Jonatan Lerga, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci,

           

 

nalaze u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci radi uvida javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

 

Broj posjeta : 185